Eiropas Sporta nedēļas un Veselības nedēļas noslēguma pasākumā

Eiropas Sporta nedēļas un Veselības nedēļas noslēguma pasākumā Šī gada 4.novembrī biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācijas” prezidents Guntis Mačs ielūdza pašvaldību un organizāciju pārstāvjus piedalīties Eiropas Sporta nedēļas un Veselības nedēļas noslēguma pasākumā, kura ietvaros notika apbalvošana, pateicības, pieredzes apmaiņa, tika prezentēts žurnāla “Sports” 4. speciālizlaidums “Sports teorijā un praksē”, kā arī notiks Latvijas 26. Universiādes atklāšana. Arī no Skrundas novada šajā pasākumā piedalījās biedrība „Ventas krasti” , tās valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne un Nīkrāces pagasta sporta organizatore Ilona Rītiņa. Gan Inesei Ivānei, gan Ilonai Rītiņai tika izsniegti sertifikāti par piedalīšanos Eiropas Sporta nedēļā un Veselības nedēļā un noslēgumā tika saņemtas pateicības par dalību šajās abās aktivitātēs. Informāciju sagatavoja: Nīkrāces sporta organizatore Ilona Rītiņa Foto: Kristaps Cibuļskis