Ej Tu pa gaisu!

Ej Tu pa gaisu! 18.jūlijā pl.10.00 Skrundas estrādes parkā visi Skrundas novada jaunieši tiek aicināti uz komandu saliedēšanas pasākumu „Ej Tu pa gaisu!”, kura ietvaros pacelsimies virs zemes (kāpsim, šļūksim, līdīsim pa virvēm), pārbaudīsim savas virvju siešanas prasmes, gūsim jaunas zināšanas, mācīsimies viens otram uzticēties. Ierodamies moži un gatavi piedzīvojumam! Velkam apavus ar cietu zoli un apģērbu, kuru nav žēl nosmērēt.
Līdzi jāņem dzeramais, sviestmaizes vai citas uzkodas kopējai pusdienu pauzei (pasākums plānots visas dienas garumā).
Ņem līdzi arī savus draugus- kopā drošāk un jautrāk!
P.S. Pie mums viesosies arī Brocēnu brīvprātīgo jauniešu grupa.
Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)   Teksts - Baiba Eversone