Ekoskola – nākotnes skola Nīkrācē

Ekoskola – nākotnes skola Nīkrācē Nīkrāces pamatskola ir pieteikusies Ekoskolu programmā, kas ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai izglītības iestāžu ikdienā.   Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programmas Zaļais Karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādēm un tās apkārtnē. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide visā skolas dzīvē. Tomēr Ekoskola ir kas daudz vairāk par vides pārvaldību skolā. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību. 17. decembrī Nīkrāces pamatskolā viesojās Vides izglītības fonda pārstāvji. Skolēniem un skolotājiem tika piedāvātas īsas nodarbības, kas izskaidroja videi draudzīga dzīvesveida principus mūsdienās, kā arī deva pamatu pirmajām idejām Ekoskolu aktivitātēm. Skolēni un skolotāji ar lielu interesi klausījās stāstījumu un uzdeva daudz jautājumu par viņus interesējošām tēmām saistībā ar Ekoskolas darbību. Nīkrāces pamatskolas kolektīvs ir apņēmības pilns īstenot Ekoskolas programmu. Teksts un foto: Nīkrāces pamatskola