Ekoskolas rīkojas klimata labā

Ekoskolas rīkojas klimata labā Pagājušajā nedēļā, no 2. līdz 8. novembrim, Ekoskolām notika Rīcības dienas. Latvijā un pasaulē tās bija veltītas svarīgam šī gada vides aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu konferencei. Kampaņas mērķis bija parādīt skolu jauniešiem un apkārtējai sabiedrībai, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietējo mēroga Rīcību. 113 izglītības iestādes Latvijā ir sagatavojušas dažādas aktivitātes, ar kurām pievērsa uzmanību klimata pārmaiņām un demonstrēja to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveida un ikdienas izvēlēm. Nīkrāces Ekoskola arī piedalījās Rīcības nedēļā. Visu nedēļu bija,  izsludināts plakātu konkurss par tēmu –‘’ Neradi klimata pārmaiņas’’.  Plakātiem bija jāizdomā savi saukļi. Audzināšanas stundu tēma bija ‘’Klimata pārmaiņas’’, šajās stundās skolotāji pastāstīja, kas rada šīs pārmaiņas un kādas ir sekas. Pasākumā piedalījās arī mūsu mazākie bērnudārza bērni. Viņi veidoja savu ceļojumu kopā ar Mārtiņgaili un izpētīja cēloņus , kas izraisa klimata pārmaiņas. Otrdien  trīs ekopadomes  dalībnieki – Daniels, Martins, Agnese un ekoskolas koordinatore  M. Vanaga un skolotāja S. Rudzīte veica aptaujas ar iedzīvotājiem Dzeldā un Skrundā. Skolēni aptaujāja cilvēkus, uzdodami jautājumus,  kā viņi izprot klimata pārmaiņas, kas tās rada, kā tās izpaužas. Kā arī , ko nozīmē dzīvot zaļi. Dzeldā aptaujājām sastaptos  cilvēkus  uz ielas un arī feldšeri, pasta vadītāju un sociālo darbinieci. Skrundā aptaujājām sastaptos cilvēkus uz ielas , skolēnus, autobusa šoferi, frizētavas darbiniekus, medicīnas māsiņu, domes izpilddirektoru un projektu speciālisti. Šajās aptaujās skolēni ļoti daudz ieguva jaunu zināšanu, kā arī daudz ko pastāstīja tiem cilvēkiem, kuriem šie jautājumi bija neskaidri. Ekoskolas skolēniem šī bija laba skola , jo viņi iemācījās, ka komunicēt ar cilvēkiem dažādās situācijas un kā uzturēt sarunu. Skolēni bija gandarīti par labi paveikto darbu. Noslēdzot Rīcības nedēļu ,katrs  prezentēja paveiktos darbus, tika apbalvoti labākas klases plakāti. Ļoti jauku un patiesu prezentāciju sniedza mūsu mazulīši. Rīcības nedēļā mēs daudz ko interesantu iemācījāmies, iemācījām un apguvām, lai mēs nebūtu klimata pārmaiņu izraisītāji, bet gan saudzētāji. Mums ir prieks, ka likām cilvēkiem nedaudz aizdomāties par savām rīcībām. "Draudzējies ar dabu, un iegūsi vēl vienu vērtīgu draugu!’’ Teksts - Ekoskolas koordinatore M. Vanaga Foto  - Skolotāja S.Rudzīte