Ekoskolu apbalvošana un klimata pārmaiņām veltītais gājiens

Ekoskolu apbalvošana un klimata pārmaiņām veltītais gājiens Piektdien, 25. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā ekoskolu apbalvošanas ceremonija, kurā Latvijas ekoskolas nosaukumu saņēma arī Nīkrāces pamatskola.   Pasākuma pirmajā daļā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 114 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā saņēma starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. Vēl 47 skolas saņēma diplomu un Latvijas ekoskolas nosaukumu. Mēs, Nīkrāces pamatskola, pusgada laikā izcīnījām Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Šajā mācību gadā mums ir spraigi jāstrādā, lai saņemtu Zaļo karogu.   Pirms izbraukšanas uz Rīgu: Renārs Jansons, Artūrs Grundmanis, Mārīte Vanaga Apbalvošanas ceremoniju atklāja un labus novēlējumus izteica ekoskolu žūrijas pārstāvji: Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs), Inese Liepiņa (Valsts izglītības satura centrs), Ēriks Leitis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) un Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme, pateicoties skolu pārstāvjiem par gada laikā paveikto darbu un uzsverot vides izglītības nozīmi. Sveikt ekoskolas bija ieradusies arī UNESCO pārstāve Baiba Moļņika, kas strādā ar globālās rīcības programmu – izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Kopbilde pie Nacionālās Bibliotēkas Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns skolām novēlēja neapstāties pie sasniegtā, jo viens sasniegums ir izcīnīt Zaļo karogu pirmo reizi, bet cita lieta – to noturēt un vienmēr tiekties uz izaugsmi. Zaļais karogs un ekoskolas nosaukums skolām tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Apbalvošanas noslēgumā dalībnieki ar plakātiem un karogiem devās klimata gājienā ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā.   Klimata pārmaiņām veltītais gājiens Kā zināms, decembrī Parīzē notiks ANO klimata pārmaiņu konference (COP21). Gājiens beidzās ar radošu akciju VARAM iekšpagalmā, kur jaunieši no līdzpaņemtiem akmentiņiem sagatavoja instalāciju ar saukli – “Varam! Vai darām? #COP21″. Ekoskolu gājiena dalībniekus sagaidīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un izteica atzinību jauniešiem par darbiem vides labā. Kopbilde ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu Arī D. Trukšāns atzīst, ka kopīgās kampaņās un pasākumos skolas gūst iespēju apzināties sevi kā daļu no lielākas kustības, kas ir spējīga veicināt reālas pārmaiņas plašākā sabiedrībā un apkārtējā vidē. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau divpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistīts vairāk nekā 46 000 skolu. Teksts un foto: Mārīte Vanaga, Nīkrāces ekoskolas koordinatore