Ekoskolu rīcības dienas Nīkrāces pamatskolā

Ekoskolu rīcības dienas Nīkrāces pamatskolā No 7. līdz 13. novembrim jau ceturto gadu Latvijā un 63 citās pasaules valstīs notika Ekoskolu Rīcības dienas. To mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem un mūsu ikdienas paradumiem, un iedvesmot šos paradumus mainīt. Latvijas Ekoskolu Rīcības dienās iesaistījušās vairāk nekā 150 skolas. Šogad Ekoskolu Rīcību dienas veltītas 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izceļot ar vidi saistītos četrus mērķus – ilgtspējīgu iepirkšanos, dabas vērtību aizsardzību sauszemē un klimata pārmaiņu mazināšanu. Rīcību dienu tēma Nīkrāces pamatskolā bija “Palmu eļļa – pasaules drauds cilvēces veselībai”.  Pirmdienas līnijā skolēni tika iepazīstināti ar Rīcības dienu tematiku un veicamajiem darbiem. Vides pulciņa, Ekopadomes un 5. un 6. grupas skolēni zīmēja zīmējumus par palmu eļļas nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un tropu mežu izciršanas sekām. Dabas zinību stundās šīs tēmas tika apskatītas un izrunātas, kā arī tika izveidots plakāts Rīcības dienām.  Tika izveidota zīmējumu izstāde un prezentācija un 9. novembrī devāmies uz Skrundas vidusskolu pie 2. klases skolēniem, lai viņus iepazīstinātu ar Rīcības dienu tēmu. Pasākums izvērtās interesants, skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumu un apskatīja zīmējumus. Diskusijas bija ļoti interesantas, skolēni uzdeva daudz jautājumu, kas viņiem interesēja. Pārrunājām par produktiem, kuru sastāvā ir palmu eļļa un ar kādām slimībām varam saslimt ēdot šos produktus. Pārrunājām par tropu lietus mežu izciršanas sekām un kā tas var ietekmēt mūs. Skolā Mārtiņdienas tirdziņā tirgoja tikai pašu mājās gatavotos produktus, nevis veikalā iegādātos. Šādi mēs mainījām vecos paradumus, iedvesmojoties jaunajiem, daudz veselīgākiem paradumiem. Mēs Rīcību dienās dalījāmies pieredzē, iedrošinot izmēģināt jaunus ieradumus un stāstījām, kāpēc tas būtu jādara, kādu  ietekmi uz vidi un uz mums pašiem šie paradumi atstāj. Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskola Foto: Mārīte Vanaga, Baiba Eversa