Ekoskolu ziemas forums

Ekoskolu ziemas forums Nīkrāces Ekoskolas padomes dalībnieki Renārs Jansons, Artūrs Grundmanis, Karīna Sietiņa un Ekoskolas koordinatore Mārīte Vanaga no 20.–22. februārim piedalījās Ekoskolu Ziemas Forumā.   Vides izglītības fonds sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu un Stopiņu novada domes atbalstu īstenoja nu jau otro Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja 180 dalībnieku – skolotājus un skolēnus no vairāk nekā 40 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums ekoskolu pārstāvjiem. Tā ietvaros notiek apmācības un praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu. Foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, gan ikdienā. Ulbrokas vidusskolā mūs mīļi sagaidīja, katram parādīja un pastāstīja, kur jāiet un kas jādara. Katram dalībniekam tika iedots skolas simbols – akmenī veidots bruņurupucis. Pirmajā dienā forumu atklāja Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka, vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Ekoskolas programmas vadītājs Daniels Trukšāns. Pasākumu vadīja un  priekšnesumus sniedza Ulbrokas vidusskolas skolēni. Pēc foruma svinīgās atklāšanas sākās aktivitātes grupās. Fizmixs skatījums uz ekotēmām – šeit dalībnieki noskatījās dažādus eksperimentus, kā arī paši tajos piedalījās. Vides veidošanas darbnīcā dalībnieki iemācījās no papīra gabaliņiem pagatavot lustru. Pēc aktivitātēm braucām ekskursijā uz SIA “EKO Getliņi”. Tur mums pastāstīja par atkritumu pieņemšanu, šķirošanu un to, kā no atkritumiem ražo siltumu un kā to izmanto tomātu audzēšanā. Vakarā dalībniekiem bija iepazīšanās aktivitātes un izzinošā iesvētību taka – pa tumsu ar lukturīšu palīdzību bija jāsameklē kontrolpunkti, pārvarot dažādus šķēršļus un negaidītas situācijas. Skolotājiem pa to laiku bija pieredzes apmaiņas un iedvesmojošu stāstu sesija, kā arī vakara sarunas ar vides žurnālisti Anitru Toomu. Otrajā dienā bija dažādas  nodarbības un lekcijas, kas sasaistās ar visām astoņām Ekoskolu tēmām, kas ir: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs un klimata pārmaiņas. Par bioloģisko pārtiku Latvijā stāstīja Liene Brizga–Kalniņa, Baltijas jūras jautājumus aplūkoja Rita Šatare, savukārt ar kampaņu Maisbergs un atkritumu samazināšanas nozīmi iepazīstināja biedrība Homo ecos. Par partizānu dārzniecību un to, kā veidot sūnu grafiti, stāstīja Renāte Pablaka. Pēc lekcijām varēja gūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākā darbā un ikdienā. Šim nolūkam bija paredzētas vairākas prasmju darbnīcas – plakātu un trafaretu veidošana, bet kopā ar biedrības Otra elpa meitenēm bija iespēja darināt rotaslietas no nevajadzīgiem apģērba gabaliem. Notikumiem bagātās dienas beigās bija iespēja baudīt improvizācijas teātri Improzoo, kā arī pašiem iesaistīties izrādē. Vakara izskaņā bija balle. Pēdējā dienā pirms došanās mājup bija ieplānota ekspedīcija meža, lai svaigā gaisā pārdomātu gūtās zināšanas un atcerētos visu piedzīvoto. Pēc foruma bijām noguruši, tomēr priecīgi par gūtajām zināšanām, jauniem draugiem un jaunām idejām. UZ TIKŠANOS VASARAS FORUMĀ AUGUSTĀ! Foto un tekstu veidoja: Mārīte Vanaga, Ekoskolas koordinatore