eTwinning seminārs Hamburgā

eTwinning seminārs Hamburgā No 21.-23.maijam Hamburgā, Vācijā norisinājās eTwinning starptautisks seminārs dažādu mācību priekšmetu skolotājiem ”eTwinning projektu īstenošana, strādājot ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām”. Latviju pārstāvēja 4 skolotāji: Inese Pickaine no Skrundas vidusskolas, Līga Kraukle no Pērses pamatskolas, Ilze Putne no Stāķu pamatskolas un Ilze Stiprā no Meirānu Kalpaka pamatskolas un Santa Prancāne - Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore, kura vadīja semināra praktiskās nodarbības.  Semināru organizēja Vācijas un Zviedrijas eTwinning nacionālo aģentūru pārstāvji, ar savu pieredzi iepazīstinot ap 70 skolotājus no 14 valstīm-Austrijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Serbijas, Slovākijas, Zviedrijas, Turcijas un Anglijas apvienotās Karalistes. Seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt ieskatu un dalīties pieredzē par darbu ar skolēniem ar mācību grūtībām, saskatīt kopīgās problēmas un iespējamos risinājumus, iedrošināt smelties idejas eTwinning projektiem, atrast partnerus jauna projekta realizācijai. Trīs semināra dienas uzklausījām un analizējām kolēģu pieredzi, pa interešu grupām veidojām eTwinning projektu uzmetumus ar idejām, līdz nonācām pie katram interesējoša projekta un jaunajiem partneriem. Skrundas vidusskola reģistrēja eTwinning projektu kopā ar partneriem no Vācijas un Grieķijas-„Veggies”(dārzeņi), kurš sāks aktīvu darbību septembrī. Pēc labi padarīta darba bija iespēja apskatīt Hamburgu laivu tūrē un mājupceļā vērot salūtu par godu Sakuras ziedēšanas svētkiem. Tā bija lieliska iespēja atkal tikties ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, ielūkoties citā izglītības sistēmā, bet saskatīt tādas pašas problēmas, paņemot idejas to risināšanai. Aicinu kolēģus nebaidīties un būt daļai no eTwinning, jo, ja esi tur, Tu un Tavi skolēni ir visur. Vairāk lasiet ŠEIT. No kreisās: Ilze Stiprā, Ilze Putne, Līga Kraukle, Inese Pickaine, Santa Prancāne.   Informāciju sagatavoja: Inese Pickaine, Skrundas vidusskolas skolotāja