Fantastikas un fantāzijas pasaulē

Fantastikas un fantāzijas pasaulē 25. aprīlī Skrundas Bērnu bibliotēkā viesojās jaunā rakstniece Laura Dreiže. Uzklausīt rakstnieci bija atnākuši Skrundas vidusskolas 7. klases skolēni kopā ar skolotāju Silvu Pētersoni, kā arī lasītāju klubiņa “Saulespuķe” lasošās meitenes. Saruna ritēja ļoti brīvi un raiti kā uz spārniem, šoreiz uz fantāzijas spārniem.  Laura Dreiže sarakstījusi 7 romānus, kuru varoņi dzīvo fantastikas un fantāzijas pasaulē. Ikdienā viņa nodarbojas arī ar grāmatu tulkošanu no angļu valodas.  Jaunā rakstniece ir ļoti priecīga, ka viņas mīļākais hobijs rakstniecība ir arī viņas maizes darbs. „Atņemt man rakstīšanu ir tas pats, kas atņemt elpošanu…” – tā par savu aicinājumu saka pati Laura Dreiže.  Teksts: Inga Zalgaucka, Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Foto: Ligita Danenberga