Filmu vakars Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā

Filmu vakars Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā 17. oktobrī Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika filmu vakars. Bērni skatījās multiplikācijas filmas no sērijas “Toms un Džerijs”, kā arī “Bruņurupuči nindzjas”.   Lai jautrāka skatīšanās, bērni tika pacienāti ar gardām karamelēm. Šoreiz atnāca arī pavisam mazi skatītāji, par ko arī liels prieks. Filmu vakars varēja notikt, pateicoties Skrundas novada pašvaldībai un personīgi I. Flugrātei, kas darīja visu, lai arī Rudbāržu Bērnu centrā būtu liels, mūsdienīgs un skaists televizors. Protams, liels paldies arī skolas direktoram Dz. Strautam par televizora atgādāšanu. Tagad arī skolas bērni, gaidot autobusu vai kādu no pulciņiem, var skatīties bērnu filmiņas. Visu bērnu vārdā liels paldies!   Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos