Gādā brīvpusdienas un brīvbiļetes

Gādā brīvpusdienas un brīvbiļetes Skrundas novada sociālajā dienestā septembra pirmās nedēļas pagājušas spraigā darbā, nodrošinot brīvpusdienas un brīvbiļetes skolēniem, kuri uz izglītības iestādēm dodas ar sabiedrisko transportu.   Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola pastāstīja, ka pašvaldība deleģējusi funkciju savākt informāciju, cik bērnu novadā brauc, un noorganizēt brīvbiļetes. "Mums bija pārsteigums, ka četros maršrutos, ko ar saviem autobusiem nenosedz pašvaldība, ir daudz braucēju. Vispieprasītākais ir Grāveru maršruts, kas nāk no Jaunmuižas uz Skrundu gar profesionālo vidusskolu un atpakaļ." Saistošajos noteikumos pieņemts, ka pašvaldība brīvpusdienas piešķir arī daudzbērnu ģimenēm no sociālā dienesta budžeta. "Tagad mammas nāk un savām atvasēm raksta lūgumus pēc brīvpusdienām. Pirmajām trim klasēm ēdināšanu maksā valsts, 4. un 5. klasei - novada pašvaldība. Par skolēniem no 6. klases un arī par audzēkņiem pirmsskolas iestādēs rūpējas sociālais dienests, piešķirot brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem, ģimenēm, kurās bērni ir aizbildnībā vai audžuģimenē, un daudzbērnu ģimeņu atvasēm," uzskaita A.Vītola. Darba ir gana, jo katrs iesniegums jāapstiprina ar lēmumu, kas darāms zināms vecākiem un ēdinātājam. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (19.09.2014 ) Teksts: Inguna Spuleniece