Gads iesācies ar krāšņu amatiermākslas kolektīvu koncertu

Gads iesācies ar krāšņu amatiermākslas kolektīvu koncertu Jaunais gads Skrundas kultūras namā iesācies ar krāšņu amatiermākslas kolektīvu koncertu. Gadā, kas ir īpašs mums visiem – Latvijas simtgadē. Un kā ierasts, latvieši svētkos dzied, dejo un spēlē teātri. Un to apliecina visi deviņpadsmit Skrundas un novada amatiermākslas kolektīvi.   Rīkot amatiermākslas jeb pašdarbības kolektīvu koncertu janvārī ir Skrundas k/n tradīcija jau daudzu gadu garumā. Tas ir kā sveiciens visiem jaunajā gadā, kopā būšanas sajūta un prieks, ka esam tik daudz un dažādi! Šogad kā sveiciens - ne tikai katra kolektīva priekšnesums, bet arī kolektīva dalībnieku izvēlēta sirds dziesma, kas tika iemūžināta video. Kā pirmie koncertā uzstājās bērnu deju kolektīvs “Jautrais dancis” un bērnu vokālais ansamblis. “Jautrajā dancī” jau 23 gadus dejo 45 bērni ne tikai no Skrundas un novada, bet arī no Zirņu un Laidu pagastiem, vecumā no 3 līdz 8 gadiem, divās vecuma grupās. Bērnu deju kolektīvs ir cieši saistīts ar vēl kādu kolektīvu – bērnu vokālo ansambli. Ansamblī dziedošie pārsvarā visi arī dejo, un kolektīva vadītāja Sarmīte Pavilaite ir “Jautrā danča” koncertmeistare.  Koncertā skatītājus iepriecināja vēl divi bērnu kolektīvi. Skrundas bērnu popgrupa “Bums”, kas pagājušajā gadā ar koncertu atzīmēja 5 gadu jubileju. Kā pastāstīja kolektīva dibinātāja un vadītāja Guna Jaunzeme, ar katru gadu dziedātāji pievienojas kolektīvam arvien vairāk, un tagad jau ir  izveidotas 3 vecumu grupas, kurās kopā dzied 19 bērni. Kā savu “sirdsdziesmu” meitenes bija izvēlējušās dziesmu “Es atnācu uguntiņu”, ar kuru pagājušo gadu vairākos konkursos guva panākumus. Levitas Tuleiko modes deju studijā darbojas ne tikai bērni, bet arī jaunieši un pieaugušie. Dejotāji bija sagatavojuši vairākus priekšnesumus, bet vislielākās ovācijas izpelnījās “Esences” dejotājas ar deju “Uguns”. Senioru deju kolektīvs “Virši”, kas šogad kopā ar kolektīva vadītāju Agri Sīli un koncertmeistari Initu Ozolu atzīmēs 15. kopābūšanas jubileju, koncertā izdejoja lustīgo “Lauku danci”.  Jauniešu deju kolektīvs “Tikai tā”, kura sastāvā šogad ir daudz jaunu dejotāju, - izdejoja “Melno deju”. Kā atzīst kolektīva vadītāja  Dita Ņuņēvica – šis ir īpašs koncerts kolektīvam, jo pirmais šajā sezonā un pirmais vairākiem dalībniekiem kā dejotājiem. Koncertā piedalījās visi Skrundas kultūras nama dziedošie kolektīvi. Sieviešu ansamblis “Romance” sevi video pieteica ar ritmisko grupas ABBA dziesmu “Dancing Queen”. Šī dziesma ir dziedāta ne vienu vien sezonu un tai piemeklēti īsti diskotērpi. Ar koncertā izpildīto grupas Cosmos dziesmu “Vindo” ansambļa dalībnieces pagājušā gada vokālo ansambļu skatē ieguva augstāko novērtējumu. Ansambļa dalībnieces un vadītāja Guna Jaunzeme atzīst – mūsu panākumi – tās esam mēs pašas, jo mūsu lielākais prieks ir ik nedēļu satikties, lai dāvātu sev piepildījumu un laimi dziedot.  Skanot vīru vokālā ansambļa “Vecie zēni” un vadītāja Viestura Meļķa izvēlētajai “sirdsdziesmai” – “Lai kopā sanākam” varēja apskatīt kolektīva fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem. Šogad viņi izdziedās 28 kopā būšanas gadus.  Senioru koris “Novakars” un diriģente Sarmīte Pavilaite bija rūpīgi gatavojušies “sirdsdziesmas” filmēšanai un iedziedāšanai. “Dziesmu par Ventu” koris ierakstīja mēģinājuma laikā, bet video filmēja nesen atklātajā pastaigu takā pie Ventas. Kolektīvs kultūras namā darbojas jau 15. sezonu un šajā pavasarī ar koncertu atzīmēs savu jubileju!  Īpašu priekšnesumu – pirmatskaņojumu  bija sagatavojušas sieviešu kora “Sonante” dziedātājas un diriģente Laimdota Mūrniece. Kolektīvs izpildīja nīkrācnieka, senioru kora “Novakars” dalībnieka Gunta Matsona veltījumu sieviešu korim - dziesmu ar Valdas Moras vārdiem “Iesnigsim sapnī”.  Īpašs paldies visu Skrundas kultūras nama dziedošo kolektīvu un jauniešu deju kolektīva “Tikai tā” koncertmeistarei Antrai Zuntnerei! Interesantus un atraktīvus priekšnesumus bija sagatavojuši pieci Skrundas un novada amatierteātri. Raņķu amatierteātris un režisore Raimonda Vilmane, skanot dziesmai “Lidojums ar gaisa balonu” aicināja no augšas apskatīt un saprast,cik mūsu zemīte ir skaista un tajā Skrunda un Skrundas novads ir kā plaukstoša puķe ar savu krāšņumu un talantīgu cilvēku bagātību.  Savukārt Rudbāržu “Spēlmaņi” un režisore Mirdza Pilskunga bija izvēlējušies apvienot video ar skaistākajiem Rudbāržu puses dabas skatiem, ar darbošanos uz skatuves.Amatierteātris šajā vasarā svinēs 25 darbības gadu jubileju un atzīst, ka ir lepni par savu nosaukumu - “Spēlmaņi”, lepni par savu teātra kolektīva karogu, kas ir iesvētīts baznīcā, un lepni, ka spēlē teātri visos laikos, un vienkārši IR! Nīkrāces amatierteātris “Brinida” un režisore Inga Ezeriete priekšnesumā ļāva sev un skatītājiem atgriezties atmiņās par skola laiku. Aktieri un režisore par sevi saka – mēs esam stabils, draudzīgs un patstāvīgs kolektīvs, un esam pārliecinājušies, ka jebkuru problēmu, nesaskaņas un grūtības var „izrunāt”, tāpēc kopā jūtamies ļoti droši un labi. Amatierteātra „SAAN” režisors Aldis Zalgauckis un aktieri, kas “turas kopā” jau 12. sezonu, iestudē un spēlē visdažādākās lugas, un spēj brīvi ļauties improvizācijai, bija sagatavojuši atraktīvu priekšnesumu, kas atšķīrās no visiem pārējiem. Skrundas jauniešu teātris sevi parādīja interesantā video, kurā bija redzamas ne vien kolektīva dalībnieces, bet arī skaistākās pilsētas vietas. Amatierteātra režisore Anda Stiba ir lepna, jo  jaunieši teātri Skrundā spēlē vien piekto sezonu, bet jau divas reizes novada amatierteātru skatē ir ieguvuši augstāko novērtējumu un iespēju piedalīties skatē “Gada izrāde” Ventspilī.  Ranķu folkloras kopa un Rudbāržu folkloras kopa “Kamenīte” kopā ar vadītāju Zentu Deni koncertā izdziedāja Skrundā pierakstītu tautasdziesmu “Es augdama necerēju”.  Kā savu “sirdsdziesmu” Rudbāržu un Raņķu sievas bija izvēlējušās ”Čikāgas piecīšu” dziedāto “Līgo māmiņ”, ko  parādīja video. Aplausus un ovācijas izpelnījās “Skrundas audējas”, kas kultūras namā darbojas jau 58. sezonu. Šajā sezonā kultūras namā pie 8 stellēm strādā 12 audējas - arī“Skrundas audēju” vadītāja Anna Skarpa. Šajā koncertā viņas ar lepnumu demonstrēja savus gaumīgos un smalkos darinājumus. Koncerta noslēgumā pasākuma vadītājs, Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs iepriecināja skatītājus un koncerta dalībniekus ar vairākām dziesmām. Un dziedot kopā dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”, radās tā īpašā kopības sajūta, ko veido skatītāji, 300 novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un vadītāji.  Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere Foto: Aivita Staņeviča