Galvenais – lai godīgi maksā

Galvenais – lai godīgi maksā Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, kapsētu kopšana, ceļu remonts, atkritumu izvešana, sabiedriskā kārtība, sociālā palīdzība un sports – tādas bija galvenās tēmas, kas tika apspriestas Skrundas domes speciālistu un deputātu izbraukumā uz Nīkrāci. Lielākoties ikdienas darbiem Pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere informēja, ka lielu saimniecisku darbu šogad nebūšot. Pārvaldei atvēlēti nepilni 69 tūkstoši eiro, bez ikdienas uzturēšanas plānots arī ēkas fasādes remonts. Līdz ar elektroenerģijas uzcenojumu nedaudz palielināta summa apgaismojumam Dzeldas centrā, Vēju ielā un Lēnās, kā arī remontam un inventāra iegādei – 2300 eiro. Trešā budžeta sadaļa ir māju apsaimniekošana. Tajā 3,5 tūkstoši eiro paredzēti izīrējamo dzīvokļu remontam. Dzeldā ir daudz tukšu mājokļu sliktā stāvoklī, bet tie tiek uzlaboti tikai tad, ja kāds vēlas tur dzīvot. Lielāki izdevumi par tukšajām telpām būs tādēļ, ka, kopš daudzdzīvokļu ēkas pārņēmusi SIA Skrundas komunālā saimniecība (SKS), jāmaksā par apsaimniekošanu, kā arī jāpiedalās malkas sagādē. Par 13 tūkstošiem plānots remontēt iedzīvotājiem iznomāto garāžu jumtu, kā arī sakārtot ēku, kurā kādreiz bija ugunsdzēsēju depo, ierīkot tur novietni saimniecības tehnikai. Vēl apsaimniekošanai papildus piešķirta nauda tehnikas iegādei teritorijas sakopšanai. Tā kā šogad nav vairs tik daudz valsts finansēto sabiedriskā darba darītāju, iespējams, būs jāpalielina slodze un alga pašu sētniekiem. Tiks turpināts sakopt kapus. Eksperiments būs atkritumu šķirošana. Tā kā kapsētu Nīkrācē daudz, konteinerus pārvalde nevarēja iegādāties. No Eko Kurzemes iepirkti speciāli maisi, lai stiklu un plastmasu vairs nemestu kopīgā kaudzē pie lapām un zariem. Grib sportot labāk Jau vismaz 40 gadus nīkrācnieki sapņo par sporta zāli. Aktīvistu te vienmēr bijis daudz, tas apliecinājies arī nupat Skrundas novada 3. ziemas sporta spēlēs, kurās pagastu pārstāvēja vairāk nekā 30 dažāda vecuma cilvēku. Īpaši labi bija rezultāti florbolā, godalgas gūtas arī novusā un citās disciplīnās. Taču treniņiem atbilstošu telpu nav. Novusu var apgūt atpūtas centrā pie profesionālas treneres, daži izmanto pamatskolas nelielo zāli, trenažieri ir saieta namā, bet kārtīgai sportošanai ar to nepietiek. Pagasta pārvaldniece piebilda: ja būtu lielākas iespējas aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, tas mazinātu nekārtības. „Ja jauniešiem nav, ko darīt, viņi salasās, un sākas iedzeršana,” secina B.Lielāmere. Gan pašvaldība, gan nevalstiskās organizācijas turpinās meklēt projektu iespējas. Ātri risina problēmas Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola norādīja, ka šajā jomā Nīkrācē darbs ritot raiti. Neba velti nīkrācniece Santa Knopkena atzīta par labāko sociālo darbinieci visā Latvijā. Tāpat atzinīgi novērtēts bāriņtiesas locekles Ilonas Rītiņas un biedrības Ventas krasti vadītājas Ineses Īvānes ieguldījums. Tādējādi pagasta ļaudis ātri uzzina jaunumus sociālajā palīdzībā un risina problēmas. A.Vītola atgādināja, ka līdz ar elektrības sadārdzināšanos Latvenergo dod maznodrošinātajiem atlaidi. Iepriekš novadā ģimenēm un atsevišķām personām šāds statuss nebija noteikts, tagad pašvaldība izstrādājusi saistošos noteikumus. Sociālais dienests jau izveidojis maznodrošināto sarakstu, taču, iespējams, par kādu pietrūcis ziņu. Tāpēc nevajadzētu kautrēties, bet gan pieteikties sociālajam darbiniekam. Parādniekus neatbalsta Šogad pašvaldība gādājusi arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides. Kā informēja domes speciāliste Aija Kāpiņa, maznodrošinātajiem par dzīvokli un zemi jāmaksā 15% mazāk, bet tikai tad, ja nav nodokļa parāda. Līdzīga atlaide tagad ir arī 1. grupas invalīda radiniekiem, jo slimiem cilvēkiem vajadzīga īpaša aprūpe. Arī to var saņemt tikai tie, kuri nokārtojuši iepriekšējos maksājumus, jo parādniekiem neviens atlaides nedod, uzsvēra A.Kāpiņa. Speciāliste piebilda, ka pašvaldība vairs nevar ierobežot NĪN paaugstināšanos, jo tagad kadastrālā vērtība tiek pielīdzināta tirgus cenai (drīzumā līdz 85%), kas strauji aug. No vienas puses, var priecāties, ja laukos hektārs zemes maksā 3000 eiro, jo tas liecina par labklājību. No otras – līdz ar to visiem citiem paaugstinās nodoklis. Ir iespēja un pienākums Daudz jautājumu sapulcē bija par māju apsaimniekošanu. Izpilddirektors Guntis Putniņš aicināja tos risināt individuāli ar SKS speciālistiem. Iedzīvotāji interesējās, kad beidzot tiks savāktas būvgružu kaudzes pie vecā kultūras nama. Ar pašvaldības atļauju tās tur uz neilgu laiku savedis deputāts un uzņēmējs Juris Jaunzems jau 2009. gadā. Kopš tā brīža vairākkārt sūtītas atgādinājuma vēstules, atbildē saņemot solījumu kaudzes aizvākt, bet izdarīts nav. Atklājās, ka tā nav vienīgā vieta centrā, kur krājas gružu kaudzes. Pašvaldība atgādināja, ka privātmāju īpašniekiem visā Nīkrāces pagastā ir ne tikai iespēja atkritumus aizvākt, noslēdzot līgumu ar Eko Kurzemi, bet pat pienākums to darīt. Dzīvo uz citu rēķina Tāpat kā citos pagastos, arī Nīkrācē atkritumu apsaimniekošana ir sāpīgākais jautājums, jo novada dome nolēmusi, ka samaksa tiek rēķināta pēc dzīvoklī deklarēto skaita. „Maira pierakstījusies viena, bet pie viņas dzīvo vēl četri cilvēki, kuri tāpat rada atkritumus. Nav nekādi viesi, dzīvo pastāvīgi, mazgā veļu, tērē ūdeni, bet nemaksā. Vai tas ir godīgi?” diezgan nikni noprasīja kāda nīkrācniece. SKS vadītāja Guna Skrebele atbildēja, ka nav juridiska pamata prasīt lielāku maksu, ziņas par deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz pašvaldība. Ikviens esot kaut kur deklarēts, tātad samaksa no viņa tiek prasīta. „Tādi nav reģistrējušies nekur, dzīvo tik uz citu rēķina!” tā sašutusī sieviete. „Pašvaldības policija brauc vai katru dienu. Velta teica, lai nofotografē, ka ber tos gružus. Vai tad es gribu pa degunu dabūt?” SKS vadība ieteica iemītniekiem kopā vienoties par norēķinu kārtību, taču iedzīvotājiem tas nebija mierinājums. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks" (23.03.2015) Raksta autors: Daina Tāfelberga