Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem

Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem Ar krāšņu un jautru bērnu deju kolektīvu koncertu un skanīgu Kurzemes vīru koru dižkoncertu, kuru Skrundā jau 5. reizi organizēja diriģents un komponists Edgars Račevskis, noslēgusies šī gada amatierkolektīvu darbības sezona.  Kurzemes vīru koru dižkoncertu var uzakatīt par XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svēku ieskaņas koncertu Skrundā, jo jau pavisam drīz – 1. jūlijā 144 novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki dosies uz Rīgu, lai piedalītos svētkos, kas notiek reizi piecos gados. Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir tradicionāls kultūras notikums, kuram no 1873. gada gatavojas visā Latvijā, kā arī latvieši ārvalstīs. Amatiermākslas kolektīvi nopietni gatavojušies šiem svētkiem – strādājuši pie sarežģītā repertuāra apguves un piedalījušies skatēs. Skrundas novadu svētkos pārstāvēs 5 kolektīvi. Viens no tiem – tautas lietišķās mākslas studija “Skrundas audējas” (vadītāja Anna Skarpa), kas kultūras namā darbojas no 1959. gada. Izstādē “Radītprieks”, ko atklās jau 29. jūnijā “Rīgas Mākslas telpā”, būs apskatāmas 7 skrundenieču austās segas. Sieviešu koris “Sonante” (diriģente Laimdota Mūrniece, koncertmeistare Antra Zuntnere) svētkos piedalīsies jau 15. reizi. Dziedātājas ar panākumiem piedalījās Saldus un Dobeles koru apriņķa skatē 14. aprīlī, iegūstot I pakāpes diplomu (44.00 punkti). Svētkos koris piedalīsies noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka Lielajā estrādē. Gatavojoties svētkiem, kora dziedātāju tautas tērpi papildināti  ar jaunām villainēm. Senioru koris “Novakars”, kas šopavasar nosvinēja 15. jubileju  (diriģente Sarmīte Pavilaite, koncertmeistare Antra Zuntnere), dziesmu svētkos piedalīsies trešo reizi. Gatavojoties svētkiem, “Novakara” dziedātāji piedalījās koru skatē un ieguva augsto I pakāpi (40.44 punkti). Mūsu dziedātājus varēsim dzirdēt senioru koru koncertā Esplanādē 2. jūlija vakarā. Deju svētkos Skrundas novadu pārstāvēs divi kolektīvi – “Tikai tā” (vadītāja Dita Ņuņēvica) un “Virši” (vadītājs Agris Sīlis). Jauniešu deju kolektīva dalībnieki svētkos piedalīsies otro reizi, seniori – trešo. Abi kolektīvi 17. martā piedalījās Kuldīgas apriņķa deju kolektīvu skatē. C grupas kolektīvs “Tikai tā” ieguva II pakāpi (36.7 punkti), F grupas kolektīvs “Virši” – I pakāpi (40.2 punkti). Gatavojoties svētkiem, ar LEADER projekta “Skrundas amatiermākslas kolektīvu vizuālā tēla uzlabošana un informatīvās aprites nodrošināšana”, Borisa un Ināras Teterevu fonda un biedrības “Ventas krasti” atbalstu papildināti dejotāju koncerta tērpi. Īpašs paldies biedrības “Ventas krasti” vadītājai un senioru deju kolektīva “Virši” dalībniecei Inesei Ivānei, kas iesaistījās šo abu projektu vadīšanā un koordinēšanā. Abi deju kolektīvi piedalīsies trīs koncertos “Māras zeme”. Visi Skrundas novada XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku dalībnieki 1. jūlijā piedalīsies tradicionālajā svētku gājienā pa Rīgas ielām un vēlāk piedalīsies tiem veltītajā atklāšanas pasākumā. Šī gada Dziesmu un Deju svētkos ir iespēja piedalīties arī vokālajiem ansambļiem – piedaloties vokālo ansambļu konkursa pirmajā un otrajā kārtā, un pēc tam konkursa finālā (izvirza žūrija). Pirmās kārtas konkursā 10. martā Saldū (Saldus koru apriņķa vokālo ansambļu skate) piedalījās abi  Skrundas kultūras nama vokālie ansambļi – sieviešu ansamblis “Romance” (vadītāja Guna Jaunzeme) un senioru vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni” (vadītājs Viesturs Meļķis, abu ansambļu koncertmeistare Antra Zuntnere). Vīri ieguva II pakāpes diplomu, bet “Romances” dziedātājas iegūstot I pakāpes diplomu, tika izvirzītas dalībai II konkursa kārtai Kuldīgā 25. martā. Otrās kārtas konkursā ansamblis ieguva II pakāpes diplomu (37.25 punkti). Savu dalību svētkos pieteica arī Rudbāržu amatierteātris “Spēlmaņi” ar Ādolfa Alunāna lugu “Draudzes bazārs”. Alunānam šogad tiek svinēta 170. dzimšanas diena, un, godinot pirmo profesionālo latviešu aktieri, režisoru, dramaturgu un latviešu teātra pamatlicēju, amatierteātri Latvijā un ārvalstīs tika aicināti iestudēt kādu vecmeistara lugu. Labākie no iestudējumiem būs skatāmi svētku laikā 2. jūlijā Vērmanes dārzā. Diemžēl mūsu novada amatierteātris, piedaloties Latvijas amatierteātru iestudējumu reģionālajā skatē “Gada izrāde 2017” Ventspilī, 24. februārī neieguva pietiekami augstu novērtējumu un svētkos nepiedalīsies. Neskatoties uz garajām mēģinājuma stundām, kas pavadītas gatavojoties skatēm un konkursiem, visi Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi aktīvi koncertējuši un spēlējuši teātri. Skrundas kultūras nama dejukolektīvi piedalījušies amatiermākslas kolektīvu un deju draugu koncertā „Cīruļputenī” Kuldīgā, kā arī “Baltā galdauta” svētkos 4. maijā pie Skrundas muižas. SDK „Virši” koncertējuši visaktīvāk. Kolektīvs viesojies pie draugiem Kandavā, Slampē, Ulbrokā un Kabilē. BDK „Jautrais dancis” (vadītāja Liene Krūmiņa) dejotāji viesojušies gan Lutriņos, gan Aizputē. Sezonas noslēgumā kolektīvs kopā ar 160 dejotājiem no Saldus un Aizputes novadiem un Skrundas vidusskolas Bērnu deju svētkos „iedejoja vasaru” Skrundas estrādē. Aktīvi koncertējuši arī Skrundas kultūras nama dziedošie kolektīvi. Kopā dziedāts uz Skrundas kultūras nama skatuves un Ziemassvētku ieskaņas koncertā O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zālē. Kolektīvi piedalījušies “Baltā galdauta” svētkos 4. maijā un Skrundas novada svētku noslēguma un Mātes dienai veltītītajā koncertā Skrundas ev. lut. baznīcā Vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” sezonas laikā piedalījušies vairākos piemiņas brīžu pasākumos Skrundā un Lēnās. Koncertējuši un martā ar skaistu koncertu atzīmēja 28. jubileju. Sieviešu vokālais ansamblis „Romance” februārī aicināja draugusuz vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertu “Tavā tuvumā”. Koncertā piedalījās dziedātāji no Liepājas, Aizputes un Kalvenes.„Romances” dziedātājas viesojušās arī Vārmē. Sieviešu koris „Sonante” piedalījās V Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTĀ. Savukārt senioru koris „Novakars” aprīļa vidū aicināja savus draugus uz 15. jubilejas koncertu, kā arī piedalījās divos jubilejas pasākumos Skrundas kultūras namā. Bērnu vokālais ansamblis(vadītāja Sarmīte Pavilaite) šajā sezonā koncertējis gan amatiermākslas kolektīvu koncertā, gan Lieldienu pasākumā, un sezonas noslēgumā – Zirņos. Bērnu popgrupa „BUMS” dalībnieki (vadītāja Guna Jaunzeme) piedalījušies neskaitāmos koncertos un vairākos konkursos, kur gūti ļoti labi rezultāti. Sprigani un ar degsmi, kā katru gadu, Skrundas kultūras namā darbojās arī Levitas Tuleiko modes deju studija. Levitas vadībā modes deju prasmi apguva gan bērni (četrās vecuma grupās), gan pieaugušie – deju grupā „Esences”. Dejotāji piedalījušās gan Skrundas pilsētas svētkos, gan amatiermākslas kolektīvu koncertā Skrundas kultūras namā, gan modes deju festivālos Liepājā un Kuldīgā. Abi amatierteātri aizvadījuši sezonu rūpīgi gatavojoties svarīgam pasākumam - Latvijas amatierteātru iestudējumu Kurzemes reģiona skatei – Gada izrāde 2017 Ventspilī. Uz reģionālo skati abus kolektīvus izvirzīja žūrija Skrundas novada amatierteātru skatē 2017. gada novembrī. Ventspilī Skrundas kultūras nama Jauniešu amatierteātris (režisore Anda Stiba) rādīja Artas Dzīles lugu “Pagrabs”, iegūstot III pakāpes diplomu (32 punkti). Amatierteātris “SAAN” (režisors Aldis Zalgauckis) rādīja Džona Patrika lugu “Dīvainā misis Sevidža”, iegūstot II pakāpes diplomu (37 punkti). Atskatoties uz šo amatiermākslas sezonu un gatavojoties XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem, var piekrist senioru kora “Novakars” dziedātāja, īra Keneta Obraina vārdiem: “Šī ir brīnišķīga vieta, kur dzīvot, jo šī ir brīnišķīga zeme!” K. Obrains ir arī viens no 118 šo svētku vēstnešiem Latvijā. Šie svētki ir kopības sajūta, ar ko lepoties no visas sirds – Skrundā, novadā, Kurzemē un Latvijā! Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere Foto: Aivita Staņeviča