Ģimenes dienas pasākums AADC

Ģimenes dienas pasākums AADC Šā gada 11. jūnijā Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk – Dienas centrs) notika pasākums, kas bija veltīts Dienas centra klientu ģimenēm.   Šim pasākumam par godu Dienas centra klienti, darbiniekiem piepalīdzot, bija sagatavojuši radošu un aizkustinošu pasākuma programmu. Priekšnesumi bija muzikāli – dziesmas un kustību teātris mūzikas pavadījumā. Pasākuma laikā tika izteiktas pateicības gan centra darbiniekiem, gan vecākiem, izsakot abpusēju gatavību un ieinteresētību kopīgi sadarboties arī turpmāk Dienas centra klientu sociālās rehabilitācijas veicināšanā. Pēc pasākuma ”oficiālās” daļas bija arī neformālā – kamēr Dienas centra puiši un meitenes zālienā izklaidējās ar bumbas spēli, vecāki un centra darbinieki pie kafijas tases un kopīgi sarūpēta cienasta pārrunāja jau paveikto, kā arī turpmākos darba plānus. Vecākiem tika sniegta informācija par sociālās rehabilitācijas procesa vadīšanu, izvērtēšanu, individuālās sociālās rehabilitācijas plānu veidošanu un izpildi, ar katru no viesiem tika pārrunāts Dienas centru apmeklējošā tuvinieka sasniegtais progress, viņu stiprās un vājās puses. Visi vecāki atzina pozitīvās pārmaiņas, kas novērotas viņu tuviniekiem, apmeklējot Dienas centru. Ir pilnveidojušās dažādas prasmes un iemaņas, var just, ka augusi Dienas centra klientu pašapziņa, viņi kļuvuši drošāki, vairāk rūpējas par savu ārējo izskatu. Tomēr pats galvenais, kas ir iegūts, apmeklējot Dienas centru, ir draugi. Personām ar garīgās attīstības un/vai kustību traucējumiem draugu ārpus Dienas centra faktiski nav, jo mūsu sabiedrība bieži vien atstumj atšķirīgos – it sevišķi jaunākā paaudze. Ārpus Dienas centra klientiem bieži vien ir nācies sastapties ar izsmieklu, nievām, nicinājumu un citām negācijām. Pretēji tam Dienas centrs sniedz drošu, pieņemošu un atbalstošu vidi, kur ir iespējas izzināt un mācīties, kur katram ir tiesības arī kļūdīties, un viņu tāpēc neizsmej un nenoniecina, bet pamāca un atbalsta. Dienas centra puiši un meitenes ir sadraudzējušies, tāpēc viņi priecājas ne tikai par saviem, bet arī pārējo panākumiem, līdz ar to Dienas centrā prieka vienmēr ir daudz. Dienas centrs izsaka sirsnīgu pateicību Lienei Benefeldei un Gintai Klievēnai par atbalstu pasākuma tapšanas procesā, kā arī par kopā būšanas prieku pasākuma norises dienā. Teksts un foto: Rita Goldmane, sociālā darbiniece