Ģimeņu biedrību “Ligzda” īstenos projektu “Pašizziņas klātbūtne”

Ģimeņu biedrību “Ligzda” īstenos projektu “Pašizziņas klātbūtne”

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros saņemts atbalsts projekta “Pašizziņas klātbūtne” aktivitāšu īstenošanai.

Ģimeņu biedrību “Ligzda” sadarbībā ar Skrundas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru no 01.09.2019. Skrundas novada jauniešiem sniegs iespēju piedalīties aizraujošās, vairāku dienu apmācībās - pašizziņas un motivācijas attīstīšana, pieredzes apmaiņas procesā “Es daru tā!”- darbošanās kopā ar uzņēmējiem, procesu veicinātājiem, dažādu jomu profesionāļiem”, sportinga apmācībās, veicinot pašdisciplīnas, laika plānošanas prasmju attīstību.

AICINĀM PIETEIKTIES KLAŠU GRUPAS, atgādinot, ka sadarbības spēja un labsajūta kolektīvā ir noteicoša, lai mēs katru dienu kopā esot, justos labi.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

Konkursa organizētājs – Skrundas novada pašvaldība.

Projekta īstenotāji – ģimeņu biedrība “Ligzda”.