GRISI Plus projekta Informatīvā aktualitāšu lapa

GRISI Plus projekta Informatīvā aktualitāšu lapa GRISI PLUS Projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot lauku teritoriju attīstības politiku, pielietojot ģeomātiskās informācijas rīkus, tādējādi veicinot lauku teritoriju kā potenciālo dzīves vietu pievilcību un paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem strādāt attālināti. VAIRĀK