Gūst pieredzi konferencē "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība"

Gūst pieredzi konferencē 24. septembrī Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Kuldīgas novada pašvaldību organizēja konferenci ”Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība”, lai veicinātu Kurzemes pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņu un labās prakses nodošana nevalstisko organizāciju atbalsta mehānismiem, iedzīvotāju iesaistīšanu novada dzīves uzlabošanā, pašvaldību un NVO sadarbības ieguvumiem un sarežģījumiem. Konferencē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki – pārsvarā pašvaldību pārstāvji no 15 Kurzemes pašvaldībām. Konferences dalībniekus uzrunāja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš un Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa. Par to, kā valsts redz pilsoniskās sabiedrības attīstību un pašvaldības lomu tās stiprināšanā, informēja Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante Sigita Sniķere. Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijā iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs ir ļoti zema. Starp 28 valstīm Latvijā iesaistes indekss ir sestais zemākais – 2,8, bet augstākais 40 – ir Zviedrijā. Tādēļ Nacionālais attīstības plāns (NAP) līdz 2020. gadam paredz šo rādītāju ievērojami palielināt, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos. Un iesaistīšanās un darbība nevalstiskajās organizācijas ir veids, kā palielināt iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldības pārvaldē. Sigita Sniķere norādīja, ka tieši pašvaldībām ir liela loma atbalstot savu iedzīvotāju iesaisti nevalstiskajās organizācijās, līdzfinansējot NVO aktivitātes, kas palīdz teritorijas iedzīvotājiem. Savukārt Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa iepazīstināja, ar Kurzemes NVO darbību un, balstoties uz 2013. un 2014. gada apkopotajiem datiem, informēja, kā Kurzemes NVO vērtē savu pašvaldību sadarbību ar NVO. Turpinājumā 11 Kurzemes novadu pašvaldības no Aizputes, Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Liepājas, Nīcas, Priekules, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novadiem dalījās savā pieredzē darbā ar nevalstiskajām organizācijām, akcentējot tieši pašvaldību finansētos mazos projektu konkursus saviem iedzīvotājiem (no 20 Kurzemes pašvaldībām tādi tiek organizēti 14 pašvaldībās). Lai gan projektu konkursu mērķis ir viens – atbalstīt vietējo NVO iniciatīvas, tomēr pašvaldību finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi, apmērs un atbalstāmās jomas ir atšķirīgas. Īpaši atšķirīga situācija ir starp lielajām un mazajām pašvaldībām. Konferences otrajā daļā, strādājot darba grupās, tika pārrunāts, ko pašvaldība sagaida no savām NVO, kāda ir abpusējā sadarbības efektivitāte un kādi būtu ideālie pašvaldībās organizēto NVO projektu konkursu nosacījumi. Kurzemes NVO atbalsta centrs apkopos Kurzemes pašvaldību sadarbības pieredzi ar NVO, lai analizētu problēmjautājumus, kas kavē pašvaldībām būt vēl atvērtākām, kā arī veicinās esošo labo prakšu piemēru popularizēšanu gan Kurzemē, gan arī citu reģionu ieinteresētajās pašvaldībās. Ar konferences materiāliem varat iepazīties ŠEIT Konference tika organizēta Kurzemes NVO atbalsta centra projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.      Teksts un foto: Inguna Pekmane, Kurzemes NVO atbalsta centra projektu koordinatore