Iedvesmas darbnīca “Mana vieta” – apzini savas spējas.

Iedvesmas darbnīca “Mana vieta” – apzini savas spējas. 18.septembrī plkst. 15.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā norisināsies nodarbība, kas sevī ietver personalizētās rakstu zīmes zīmēšanu un tulkošanu pēc individuālajiem dzimšanas datiem.  Nodarbības laikā tās dalībnieki zīmē savu rakstu zīmi. Kad rakstu zīme uzzīmēta, dalībnieks ar nodarbības vadītāja palīdzību rakstu zīmē saskata un atrod Baltu spēka zīmes un tulko raksta nozīmi. Katra individuālā rakstu zīme satur vairākas Baltu spēka zīmes, kuras savstarpēji iedarbojoties nosaka konkrētā cilvēka īpašības, enerģijas plūsmu, intereses un raksturu, kārtības izjūtu, dzīves ritumu utt. Nodarbības laiks ir īpašs un meditatīvs, ar personīgu un individuālu pieeju. Nodarbības vadītājs dalībniekiem sniedz ieskatu rakstu zīmju izmantošanu un pielietošanu ikdienā. Nodarbības mērķis- apzināt savus resursus, spējas, lai saskatītu lomu Skrundas novada jauniešu domes darbībā. Darbnīca ir ir viena no Skrundas novada pašvaldības projekta  “Iedvesmojies! Dari Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) aktivitātēm. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:
  • Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
  • Twitter: @SkrundasJ,
  • Instagram: @SkrundasJC!
Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste (29852292)