Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar deputātiem un pašvaldības speciālistiem

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar deputātiem un pašvaldības speciālistiem Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus. Tikšanās paredzētas: 10. martā, plkst. 17.00 - Nīkrāces Atpūtas centrā, 11. martā, plkst. 17.00 - Rudbāržu kultūras namā, 12. marts, plkst. 17.00 - Raņķu pagasta pārvaldes zālē, 13. marts, plkst. 17.00 - Skrundas kultūras namā. Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi sūtīt uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv.   Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists