Ielīgošanas pasākumi Skrundas novadā

Ielīgošanas pasākumi Skrundas novadā Vasaras saulgriežus Skrundas novadā ielīgot varēs jau no 21. jūnija. Svētku pasākumi notiks gan Skrundā, gan visos novada pagastos – visi laipni aicināti piedalīties ielīgošanas svētkos, mājražotāju tirdziņā, sportiskajā “Līgo dienas jampadracī”, kā arī Skrundas estrādē noskatīties Alda Zalgaucka izrādi “Senais latvietis” un izdancoties kādā no ballēm!    
21. jūnijā no plkst. 20.00 Pie Nīkrāces saieta nama Vasaras saulgriežu ielīgošanas svētki „Nāc nākdama Jāņu diena, Tev ir daudz gaidītāju” kopā ar Vaiņodes amatierteātri „Kuratieši” un  senioru deju kolektīvu „Virši”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar muzikantu Māri no Baldones.
22. jūnijā no plkst. 10.00 Pie Skrundas muižas Mājražotāju tirdziņš. Plkst. 11.00 uzstāsies folkloras kopa “Medainis”. Pasākuma laikā būs pieejamas izjādes ar zirgiem. PASĀKUMA AFIŠA
23. jūnijā plkst. 14.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā "Līgo dienas jampadracis". Apbalvošana notiks pulksten 22.00 pie Atpūtas centra un pēc apbalvošanas izlocīsim kājas deju ritmos. PASĀKUMA AFIŠA
23. jūnijā plkst. 19.00 Skrundas estrādē Alda Zalgaucka izrāde „Senais latvietis”.  Plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu – NEOPLĀNS. PASĀKUMA AFIŠA
23. jūnijā plkst. 20.00 Sieksātē pie bibliotekas Ielīgosim Jāņus kopā ar Rudbāržu amatierteātri "Spēlmaņi". Pēc tam balle, kurā spēlēs Indulis.
23. jūnijā plkst.21.30 Rudbāržu sporta laukumā Ielīgosim Jāņus kopā ar Rudbāržu amatierteātri "Spēlmaņi". Pēc tam balle, kurā spēlēs ansamblis no Rīgas "Sausa runa".
23. jūnijā plkst. 22.00 Raņķos, Sudmalkalnu birzī Līgo svētku zaļumballe kopā ar Snēpeles muzikantiem.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists