Iepazīsties- koks!

3.maijā Rudbāržu meža parkā notika Meža dienu pasākums, kura moto šogad bija „Iepazīsties- koks!”
Lai nesteidzīgi baudot meža dabisko ainavu varētu nokļūt līdz baronu kapiem, Latvijas valsts meži sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību veica taku attīrīšanu no kritalām.
Autoceļa Rīga- Liepāja ceļa malā atrodas brīvi plānots tipisks meža parks, veidots dabīgā mežā ar bagātīgiem koku stādījumiem. Rudbāržu meža parkam raksturīgi vienas grupas koku stādījumi. Šeit aug vecu dižskābaržu, Sibīrijas baltegļu, Eiropas lapegļu, Veimuta priežu un duglāziju audzes. Ap mātes kokiem sakuplojusi jauna paauga. Koku audzes mijas ar laukumiem, kuros nu var atgūt spēkus uz Kabilnieka Aivara Bergmaņa meža dienā izveidotajiem soliņiem.
Jau vairāk nekā astoņdesmit gadus katru pavasari Latvijā notiek Meža dienas, kad tiek talkots, stādīti koki, labiekārtotas un radītas jaunas atpūtas vietas mežā, pie skolām, sabiedriskajām ēkām, namu pagalmos, kā arī apgūtas jaunas prasmes un zināšanas.
Latvijā cilvēki, mežs un no meža iegūtas lietas ir līdzās gadu simteņiem. Arī šodien- 21.gadsimtā mežs ir vislielākā Latvijas bagātība. Mežs dāvā iespēju atpūsties, stabilizē valsts ekonomisko attīstību un enerģētisko neatkarību, uztur dzīves vides kvalitāti un dabas daudzveidību.
Visa Latvijas sabiedrība aicināta Meža dienās turpināt aizsākto tradīciju- padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Aicinām katru Latvijas iedzīvotāju pievērst lielāku uzmanību koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā un interjerā, kā arī savas sētas labiekārtošanā.

Tādēļ Meža dienu lielais notikums būs meža nozares dalība Muzeja naktī šī gada19.maijā ar izstādi „Iepazīsties- koks!”, kad apmeklētājus un ģimenes ar bērniem Mežaparka estrādes telpās gaidīs daudz interesantu pārsteigumu. Teksts- Zane Eglīte
Foto- Sandris Kuzmickis un Normunds Eihe