Iespēja apmeklēt praktisku nodarbību

Iespēja apmeklēt praktisku nodarbību

24.septembrī plkst. 15:00 Kalēju ielā 4, Skrundā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām iespēja apmeklēt praktisku nodarbību "Mani resursi pārmaiņu laikā". Pasākumu rīko biedrība "Mini SD".