Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot pieejamību savā dzīesvietā

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot pieejamību savā dzīesvietā

Kuldīgas novadā deklarētās personas vecumā no 18 līdz 63 gadiem ar I vai II invaliditātes grupu vai jaunieši ar invaliditāti vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuriem ir kustību traucējumi, var pieteikties atbalstam uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošanai u.c. pielāgošanas darbiem pēc iedzīvotāja vajadzībām.

  • Iesniegumu meklē: https://ej.uz/85fm
  • Iesniegumu līdz 22. oktobrim var iesniegt klātienē Sociālajā dienestā Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, vai sūtīt elektroniski: ineta.engele@kuldigasnovads.lv .