Iespēja jauniešiem un pieaugušajiem apgūt zināšanas, lai kļūtu par uzņēmējiem

Iespēja jauniešiem un pieaugušajiem apgūt zināšanas, lai kļūtu par uzņēmējiem Ar "Latvia Invent" atbalstu vēl turpinās pieteikumu pieņemšana no jauniešiem un pieaugušajiem līdz 40 g.v., kas vēlas apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem. Šobrīd dalībniekiem vēl ir pieejams līdzfinansējums, kas samazina mācību maksu gandrīz 3 reizes. Tāpat arī apmācību sesijas dalībniekiem ir pieejama dalība "Biznesa uzrāviens" atbalsta programmā uz 12 mēnešiem 500 eiro vērtībā – PAR BRĪVU!  Labākā iespēja tiem, kas domā par sava biznesa uzsākšanu! Mūsu sabiedrības un valsts attīstība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā palīdzēsim un ļausim mūsu jaunatnei pilnvērtīgi un radoši augt un attīstīties jau šodien. Ne velti ir radies teiciens "jaunieši nav tikai mūsu nākotne – viņi ir mūsu tagadne!" Lai rosinātu jauniešus aktīvi darboties jau šobrīd, kā arī paplašinātu savu redzējumu par nākotni, mudinātu savu ideju realizācijai, Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs, sadarbībā ar "Jauno komersantu skolu", aicina jauniešus un pieaugušos līdz 40 g.v. piedalīties īpašā biznesa apmācību sesijā "Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!" Apmācību mērķis ir vairot jauniešos motivāciju savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu. Apmācību laikā jaunieši kopā ar uzņēmējiem un radošo biznesa treneri Egitu Sproģi likts pamatus jaunai uzņēmējdarbības iniciatīvai. Vairums jauniešu pēc vidusskolas absolvēšanas nonāk būtiskas izvēles priekšā – turpināt mācības kādā no Latvijas vai ārzemju augstskolām, doties darba gaitās, vai realizēt un censties piepildīt kādu savu ideju vai sapni... Dažkārt savu ideju realizācijai pietrūkst būtiskākā – pārliecības par saviem spēkiem, ideju "no malas", motivācijas, sapratnes par to, ko un kā darīt, vēlmes atrast atbilstošāko sev un doties mērķa virzienā, tāpēc šāda veida apmācības ir kā lielisks stimuls nepadoties un radīt sevī vēmi realizēt lielas lietas! Arī pieaugušos, kuri vēl nav atraduši sevi biznesa jomā, nebūtu godīgi atstāt bez ievērības, tāpēc sadarbībā ar programmas līdzfinansētājiem esam raduši iespēju paaugstināt apmācību sesijas dalībnieku vecuma robežu līdz pat 40 gadiem. Biznesa apmācību sesija ilgs divus mēnešus – no jūlija līdz augustam, un tā piedāvās apmeklēt astoņas radošās lekcijas, veidot praktiskos uzdevumus, testus, saņemt no biznesa profesionāļiem individuālas konsultācijas klātienē un "online" (interneta tiešsaistē), veidot diskusijas un rosināt viedokļu/ideju apmaiņu apmācību dalībnieku starpā. Apmācības notiks Rīgas centrā, katru pirmdienu, attiecīgajos datumos – 7. jūlijā, 14. jūlijā, 21. jūlijā, 28. jūlijā, 4. augustā, 11. augustā, 18. augustā un noslēguma apmācība – 25. augustā. Apmācības ir virzītas ne tikai uz ideju apmaiņu ar citiem jauniešiem un aktīvu darbu grupās, bet arī individuālu un uz katru dalībnieku vērstu zināšanu sniegšanu. Īss ieskats biznesa apmācību tematikā:
  • Bizness kā nodarbošanās un peļņas avots (viss par biznesa pirmsākumiem, attīstību, biznesa aspektiem un atšķirībām Latvijā un pasaulē, biznesa uzsākšanas pamatzināšanas u.c.);
  • Biznesa stratēģijas izveide ("ar ko sākt?" – pareizā biznesa virziena izvēle, savu stipro pušu novērtēšana un pielietošana biznesa attīstībai, personīgo rakstura iezīmju specifika biznesa veidošanā, biznesa plānošana un virzīšana pa soļiem u.c.);
  • Biznesa veidošanas juridiskie aspekti (viss par biznesa plāna un dokumentācijas veidošanu, juridiskā puse biznesa uzsākšanai un vadībai u.c.);
  • Personāla izvēle un motivācija (kā izvēlēties uzņēmuma darbiniekus, kā veidot komandu, kā motivēt sevi un darbiniekus augstāku rezultātu sasniegšanai u.c.);
  • Pārdošanas sistēmas izveide uzņēmumā (kā iepazīstināt auditoriju ar savu produktu/pakalpojumu, kā pareizi pozicionēt uzņēmumu un piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā veiksmīgi veicināt pārdošanu, viss par pārdošanas būtiskākajiem aspektiem u.c.);
  • Eksporta apvāršņu izzināšana ("Vai mans produkts/pakalpojums ir eksportspējīgs?", viss par eksporta uzsākšanu – sadarbības partneru meklēšanu, ārzemju tirgus izpēti u.c.);
  • Konkurences apzināšanās, attiecības ar konkurentiem (tirgus izpēte, konkurentu apzināšana, konkurentu stipro un vājo pušu izmantošana sava biznesa attīstībā, konkurence mūsdienu tirgus apstākļos);
  • Kā likt mārketingam strādāt sava uzņēmuma labā (efektīva mārketinga plāna izveide, produktu/pakalpojumu atpazīstamības veicināšana, mārketinga veidi – paņēmieni, jaunumi mārketingā, pareizo mārketinga kanālu izvēle, pielāgošana konkrētajam produktam/pakalpojumam);
  • Reklāmas spēks biznesa attīstībā (viss par zīmola pozicionēšanu, reklāmas veidiem, efektivitāti, reklāmas tirgu, Latvijas un pasaules praksi un spilgtākajiem efektīvas reklāmas piemēriem).
Biznesa apmācību sesiju vadīs trenere Egita Sproģe, kas ir lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi tiešajā pārdošanā un pārdošanas vadībā, pārdošanas procesu izveidē, pārdošanas komandas izveidē, pārdošanas komandas vadīšanā, uzņēmuma izveidē, uzņēmuma vadīšanā. Egita savā pārdošanas karjerā ir veikusi vairāk nekā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo, gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā. "Ikviens bizness sākas ar ideju un pats galvenais šīs idejas realizācijā ir cilvēks, jo tikai no viņa būs atkarīgs, vai tas realizēsies dzīvē. Mūsdienās īpaši apsveicama ir jauniešu vēlme sevi pierādīt, darboties un tiekties uz ko augstāku, taču ar vēlmi vien nepietiek... tāpēc ir jārada labvēlīga un atvērta vide jauniešu personības attīstībai un pilnveidei, lai veicinātu jauniešu kļūšanu par nozīmīgu sabiedrības daļu. Izcilība un profesionalitāte rodas tad, ja tiek veicināta katra cilvēka iekšējā potenciāla jeb talanta izkopšana. Mēs dzīvojam zināšanu un jaunrades laikmetā, kur katra cilvēka spējām ir liels pienesums un tieši šo apmācību laikā mēs centīsimies jauniešu idejas un vēlmes pārvērst realitātē," norāda Egita Sproģe. Pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam, biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien 299 EUR vienam dalībniekam (standarta cena – 899 EUR). Katram biznesa apmācību sesijas dalībniekam tiek piešķirta dalība "Biznesa uzrāviens" atbalsta programmā uz 12 mēnešiem 500 EUR vērtībā PAR BRĪVU! Plašāk skatiet www.biznesauzraviens.lv/par-programmu/. Biznesa apmācību sesiju atbalsta arī Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centrs “Latvia Invent”, Latvijas Eksportpadome, informatīvo atbalstu nodrošina biznesa portāls "Bizness.lv," "Ekonomika.lv," u.c. Vietu skaits apmācību sesijā ir ierobežots, tāpēc visi, kas vēlas pieteikties biznesa apmācībām, aicināti savlaicīgi sazināties pa tālruni 20587382, vai rakstīt uz e-pastu: info@jks.lv . Pieteikšanās termiņš 30. jūnijs.            Teksts: Kaspars Vītoliņš / Latvia Invent