Iespēja piedalīties bezmaksas vebinārā par mājokļa apsaimniekošanu

Iespēja piedalīties bezmaksas vebinārā par mājokļa apsaimniekošanu

Izglītības iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” piedāvā ikvienam izglītojošu bezmaksas vebināru “Svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu”.

Iespēja ikvienam dzīvokļu īpašniekam, māju vecākajiem, biedrībām uzzināt būtisku informāciju par mājas pārvaldīšanas jautājumiem no nozares labākajiem ekspertiem: Mājas pārvaldnieka kompetence. Vai pārvaldnieks pilda visus pienākumus attiecībā uz ēkas uzturēšanu? Sadarbība ar pārvaldnieku. Mājas apdraudējuma nepieļaujamība. Ūdens zudumi. Kas ir mājas vecākais? Plānotie un ārpuskārtas remontdarbi. Uzkrājuma veidošana. Valsts Kontroles revīzijā konstatētais par ēku drošuma jautājumiem. Šie un vēl citi svarīgi ar mājokļu pārvaldīšanu saistīti jautājumi tiks apskatīti šajā vebinārā.

Vebinārs notiks:

Vebināra programma:
1. Pārvaldnieka kompetence.
2. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi. Kādi jaunumi gaidāmi no likumdevēja šajā rudenī/ziemā?
Kas ir elektroniskā balsošana?
3. Norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ūdens starpība. Skaitītāju verificēšana.
4. Darba plāns. Tāme un plānotie darbi. Svarīgākie jautājumi.
5. Kas ir pārvaldīšanas darbības un kā tās aprēķina?
6. Iepazīšanās ar mājas lietu un kādiem dokumentiem tur jābūt?
7. Mājas vizuālā apskate. Cik bieži?
8. Kopējās inženierkomunikācijas un piekļuve tām.
9. Uzkrājuma fonda veidošana.
10. Dzīvojamās mājas fiziskas saglabāšanas jautājumi un apdraudējuma novēršana.
11. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi. Praktiski piemēri.
12. Darbu plānošana. Kā noteikt prioritātes? Balkons vai jumts?
13. Pārbūves kārtība dzīvoklī. Saskaņojumi.
14. Jaunā pagaidu aizsardzības regulējuma (spēkā no 20.04.2021.) piemērošana, lai piekļūtu
kopīpašuma komunikācijām.
15. Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.). Kas ir mainījies?
 
Iedzīvotājiem iespējams izvēlēties sev ērtāko laiku. Pieteikšanās uz vebināru (norādot vārdu, uzvārdu vai organizāciju, e pastu un tālruņa numurus) jāsūta uz e-pastu: seminari@forcelex.lv, tel. 25618869 vai SIA “Force Lex" mājas lapā:
https://www.forcelex.lv/pasakumi/bezmaksas-vebinars-dzivoklu-ipasniekiem-svarigakais-kas-jums-
jazina-par-majokla-parvaldisanu/
 
Reģistrācijas maksa 2 euro. Pēc reģistrēšanās mācību kursiem tiks izrakstīts rēķins par reģistrāciju. Atsaucot savu dalību vebinārā reģistrācijas maksa netiks atgriezta, bet ir iespēja pārreģistrēt dalību uz citu dalībnieku.