Iespēja popularizēt savu produkciju Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros

Iespēja popularizēt savu produkciju Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros Uzņēmēji tiek aicināti popularizēt Latvijas preces Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajos pasākumos Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros. Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā 17.–18. martā organizēs ES Reģionu Komitejas (RK) (politiskas asamblejas, kas pārstāv visu ES valstu reģionālās un vietējās pašvaldības) Biroja sanāksmi. Tajā piedalīsies ap 100 dalībnieku – RK locekļi, kas ir vēlēti ES valstu vietējo un reģionālo varu pārstāvji, RK Biroja administrācijas pārstāvji un lektori. Savukārt, 19. jūnijā notiks Austrumu partnerības paneļa “Publiskās administrācijas reforma” ekspertu sanāksme, kurā plāno piedalīties ap 60 dalībnieku – pārstāvji no sešām Austrumu partnerības valstīm (Baltkrievija, Moldova, Ukraina, Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna) un lektori no ES dalībvalstīm. Tuvākajās dienās tiks izlemts datums arī trešajam LPS organizētajam pasākumam – Austrumu partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) sanāksmei. Latvijas Pašvaldību savienība būtu īpaši pateicīga, ja šo pasākumu laikā (kafijas pauzēs un starpbrīžos) mums kopā izdotos palepoties ar patieso Latvijas garšu un precēm. Uzņēmēji tiek aicināti ziedot savu produkciju, tādējādi nesot Latvijas un attiecīgā uzņēmuma vārdu Eiropas Savienībā un Austrumu partnerības valstīs. Ziedojot konkrētiem prezidentūras pasākumiem, būs iespēja pasākuma norises vietā izvietot reklāmas roll-up un atpazīstamības stendu, kā arī savu logo un saiti uz mājaslapu iekļaut prezidentūras mājaslapā www.eu2015.lv. Ziedojuma (dāvinājuma) piedāvājuma veidlapas paraugs Partnera atpazīstamību veicinošo pasākumu apraksts Informāciju sagatavoja: Zane Dūze, Latvijas Pašvaldību savienības ārējo sakaru speciāliste Tālr.: +371 67508535 Mob.tālr.: +371 26553153 E-pasts: zane.duze@lps.lv