Iespēja saņemt pabalstu, uzsākot mācības 1.klasē

Bijušajā Skrundas novadā dzīvojošajiem vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības 1.klasē, ir iespēja saņemt 25 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Lai pieprasītu pabalstu ir jāierodas Skrundas Sociālajā dienestā Kalēju ielā 4. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība un konta numurs, kurā tiks ieskaitīts pabalsts. Vairak informācija pa tālruni 28694587.