Iespēja uzdot jautājumus LAD

Lauku atbalsta dienests (LAD) 26. aprīlī organizē kārtējo tikšanos ar lauksaimnieku organizācijām, lai atbildētu uz viņu neskaidrajiem jautājumiem. Kā jau zināt arī LLKC pārstāvji piedalās šajās tikšanās reizēs un iesūta lauksaimnieku jautājumus. Ja arī jums ir radušies kādi neskaidri jautājumi saistībā ar platību maksājumiem, projektu iesniegumiem vai kādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko var atbildēt Lauku atbalsta dienests, lūgums jautājumus iesūtīt līdz šī gada 20. aprīlim Elīnai Ozolai (e-pasts: elina.ozola@llkc.lv), lai mēs tos varētu apkopot un nosūtīt Lauku atbalsta dienestam (tas jāizdara nākamajā nedēļā). Iesūtot jautājumus, lūdzu norādiet kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu precizēt jautājumu! Sastādot jautājumus esiet precīzi, jo korektu atbildi var sniegt tikai uz precīzi sastādītu jautājumu, kurā skaidri saprotama problēma. Šobrīd īpaši varbūt jāpievēršas jautājumiem par pasākumu "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai", kur kārta tiks atvērta 7. maijā.