Iespējas jauniešiem – nometnes un konkurss

Iespējas jauniešiem – nometnes un konkurss Jaunieši tiek aicināti pieteikties izglītošanas un ekoloģiskās izpratnes veidošanas nometnēm, kā arī iepazīties ar informāciju par jauno literatūras talantu konkursam “Bērnu literatūras maģija-2015”. EKO nometnes Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā "Dūjas” Jēkabpils novadā Vides izglītošanai un ekoloģiskās izpratnes veidošanai tiks veidotas 3 atšķirīgas nometnes, atbilstoši jaunieša interesēm, aktuālām attīstības vajadzībām un ģimenes/jaunieša vērtībām:
  1. Daba – iedvesmas, radošuma un spēka avots - 30.jūnijs līdz 5.jūlijs, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes, kā, izmantojot dabas un mākslas potenciālu, gūt papildus enerģiju un stresa pārvarēšanas prasmes savu dzīves mērķu īstenošanai.
  2. Daba – mūsu mājas un izaicinājums - 22.jūlijs līdz 27.jūlijs, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes vērot un sadzirdēt dabu, sadzīvot ar dabu nenodarot tai pāri (divas dienas vajadzēs dzīvot brīvā dabā).
  3. Latvijas daba kā latviešu dzīvesziņas pamats – 4.augusts līdz 9.augusts, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas par vidi un dabu izmantojot latviešu dzīvesziņas, simbolu, tradīciju un rituālu izpratni un pielietošanu.
Nometnēs tiks sniegtas zināšanas un veikta apmācība ikdienā īstenojamu un vides aizsardzību sekmējošu prasmju apguvei: Atkritumi (zināšanas par faktoriem, kas sekmē sadzīves un bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu, „zaļā” pieeja iepakojuma problēmai, atkritumu šķirošanas prasmes) Bioloģiskā daudzveidība (zināšanas par vietējām aizsargājamām dabas teritorijām, vērtīgiem zālājiem un mežaudzēm, lauku putnu populāciju un šo faktoru novērošana dabā, aprakstīšana/zīmēšana) Gaisa piesārņojums, izmeši un klimata pārmaiņas Ūdeņi (dzeramā ūdens resursi, notekūdeņi, peldvietas, ūdens kā dzīvībai nepieciešams resurss un rekreācijas līdzeklis Aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 13 līdz 15 gadiem rakstot pieteikuma vēstuli uz e-pastu martinafonds1991@inbox.lvar norādi „EKO nometnei” līdz 25.jūnijam (neatliec uz pēdējo brīdi, vietu skaits ierobežots). Vēstulē jānorāda kurā nometnē vēlas pieteikties , kāpēc izvēlies tieši šo nometne un pastāstīt nedaudz par sevi. „Daba it visā tevi pavada” - Nometnes finansiāli atbalsta Latvija Vides Aizsardzības fonds ! Nometnes dalībnieka līdzmaksājums EUR 45. Detalizētāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 29288220 („Mārtiņa Fonds”)   Izsludināts jauno literatūras talantu konkurss “Bērnu literatūras maģija-2015” Izsludināts ikgadējais jauno literatūras talantu konkurss “Bērnu literatūras maģija-2015: visa pasaule atrodas debesīs. Debesis ieskauj visu pasauli”, kurā piedalīties aicināti bērni un jaunieši no visas Latvijas – sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu audzēkņi. Dalībai konkursā jāsagatavo literārs darbs prozas vai dzejas formā, kas līdz 20. septembrim jāiesniedz klātienē Dikļu pagasta bibliotēkā vai jānosūta pa pastu uz adresi: Dikļu pagasta bibliotēka, “Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223. Jauno literatūras talantu konkursu organizē Kocēnu novada dome un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs. Konkursa nolikums publicēts Kocēnu novada domes mājaslapā www.kocenunovads.lv.