Iespējas lauku tūrisma uzņēmējiem

Iespējas lauku tūrisma uzņēmējiem Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs" aicina lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā pieteikties trīs dažādām aktivitātēm, kas nu jau kļuvušas par tradīcijām lauku tūrismā: kopīgi organizētai mārketinga akcijai "Atvērtās dienas laukos", kā arī eko-sertifikāta "Zaļais sertifikāts" un kultūras zīmes "Latviskais mantojums” saņemšanai.   Mārketinga akcija “Atvērtās dienas laukos”, 2015. gada 13. - 14. jūnijā Šīs akcijas mērķis ir popularizēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājiem Latvijas laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus, darinātus produktus un pakalpojumus, laukos dzīvojošus dzīvniekus un dažādas aktīvās atpūtas iespējas. Akcijas ietvaros 2 dienas ~ 100 saimniecības visā Latvijā būs atvērtas apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams saņemt.  Visi lauku tūrisma uzņēmēji, kuri vēlas kopīgi popularizēt lauku tūrismu, aicināti pieteikties līdz 2015. gada 20. aprīlim, aizpildot dalībnieka anketu un nosūtot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.   Eko-sertifikāts “Zaļais sertifikāts” Eko-sertifikātu lauku tūrisma saimniecībām piešķir jau kopš 2007. gada kā apliecinājumu tam, ka tūrisma uzņēmums saimnieko videi draudzīgi. Daudzas no tām ir tradicionālas lauku sētas, būvētas un iekārtotas, izmantojot dabīgus un cilvēka veselībai draudzīgus materiālus. Daudzviet viesiem piedāvā saimnieku pašu audzētu ekoloģiski tīru pārtiku un dažādas aktivitātes dabā. Pēc Vides ministra rīkojuma speciāli izveidota novērtējuma komisija, kurā piedalās arī "Lauku ceļotājs", ik gadus izvērtē esošos un jaunos sertifikāta saņēmējus pēc 77 vides kvalitātes kritērijiem. Šobrīd Latvijā jau 70 lauku tūrisma saimniecības „saimnieko zaļi” un ar savu piemēru izglīto arī tūristus ceļot un atpūsties videi draudzīgi. Saimniecību piedāvājumi apkopoti brošūrā "Zaļās Brīvdienas". Visi lauku tūrisma uzņēmēji, kuri vēlas savu uzņēmējdarbību balstīt un videi draudzīgu filozofiju, aicināti pieteikties “Zaļajam sertifikātam” līdz 2015. gada 15. maijam. Pieteikuma anketa un informācija par sertifikātu.   Kultūras zīme “Latviskais mantojums” Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm. Savukārt, tūristam šī zīme palīdz atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos svētkus. Līdz šim zīmi saņēmuši jau 40 lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā. Visi lauku tūrisma uzņēmēji, kuri savā uzņēmējdarbībā balstās uz latviskā mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūrismā, aicināti pieteikties kultūras zīmei “Latviskais mantojums līdz 2015. gada 1. jūnijam. Pieteikuma anketa un sīkāka informācija par zīmi. Teksts: Asnāte Ziemele, asociācijas "Lauku ceļotājs” prezidente