Iespējas mājražotājiem, amatniekiem un videi draudzīgām saimniecībām

Starptautiska projekta „Ekociemati lauku vides ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros Jums ir iespēja sevi reklamēt! Turklāt pilnīgi par brīvu! Projekta ietvaros tiks veidota un internetā publiskota saimniecību, pakalpojumu datu bāze par Latvijas bioloģiskām (videi draudzīgām) saimniecībām/produktu ražotājiem, kā arī amatniekiem, kas demonstrē vai apmāca interesentus, kā taisīt dažādas lietas.
Sīkāka informācija un pieteikšanās veidlapa pielikumā! Izmantojiet iespēju!