Informācija iedzīvotājiem par ierobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslu zonās

Informācija iedzīvotājiem par ierobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslu zonās

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas nodrošina pārvades gāzesvadu un gāzapgādes objektu ekspluatāciju valsts teritorijā. Uzņēmums vēlas informēt iedzīvotājus par ierobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslu zonās.

  • INFORMĀCIJA par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās;
  • INFORMĀCIJA par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.