Informācija lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

Informācija lauksaimniekiem un mežsaimniekiem 20. martā plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks informatīvs seminārs lauksaimniekiem, savukārt SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 11. un 13. martā Kuldīgā rīko bezmaksas kursus "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana".    Seminārs lauksaimniekiem 20. martā plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks informatīvs seminārs. Tēmas:
  • Izmaiņas nodokļu likumdošanā;
  • ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
  • Kultūraugu dažādošana, Ekoloģiskās nozīmes platības (ENP), ilggadīgo zālāju saglabāšana;
  • Lauku attīstības programmas (LAP) ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
  • EPS funkcionalitāte un lietošana 2015. gadā;
  • Inovācijas piena lopkopībā, tās ietekme uz piena pašizmaksu.
Lektori: A. Kovaļa (LLKC), Ģ. Osis, V. Ķēniņa, A. Levics (LAD)   Kursi mežsaimniekiem SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko 2 dienu BEZMAKSAS kursus "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana" 11. un 13. martā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2. Sākums plkst. 9.30!

Kursu laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā:
  • Koksnes uzbūve, īpašības,
  • Koksnes uzmērīšana, kvalitātes vērtēšana.
Otrajā dienā – praktiskās nodarbības mežā! Kursus beidzot, dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts! Vietu skaits ierobežots! Sīkāk par kursiem un to norisi, kā arī pieteikšanās – pa tālr. 25468419, Linda. Informāciju apkopoja: Anita Miķelsone, Lauksaimnieku konsultante - Lauku attīstības speciāliste