Informācija lauksaimniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem

Informācija lauksaimniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem Publicējam Lauku atbalsta dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta un Lauksaimniecības datu centra aktuālo informāciju.   Projekti un investīcijas Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014. gada 8. decembra līdz 2015. gada 15. janvārim. Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.   VID aicina informēt par saimnieciskās darbības izbeigšanu Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina saimnieciskās darbības veicējus, kuri vēl nav informējuši VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, paziņot par to līdz 2014. gada beigām. VID atgādina, ka neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014. gada saimnieciskās darbības ienākuma būs mazāks nekā 50 eiro. 2015. gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā. Piemēram, ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību 2000. gadā, pēdējos divus gadus nav veikusi un nav guvusi ienākumus, tai līdz 2014. gada beigām ir jāiesniedz VID iesniegums par izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra. Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 19. panta 2.1. daļā un Mikro uzņēmumu nodokļa likuma 6. panta piektajā daļā ir noteikts, ka minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības ir 50 EUR. Tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicējam (t.sk. arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam), ja tas 2014. gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāka par 50 eiro, ir pienākums līdz 2015. gada 16. jūnijam iemaksāt budžetā 50 eiro. Saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis – 50 EUR - nav jāmaksā, ja:
  • taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;
  • taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
  • saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstaksācijas gadā.
Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem atgādinām, ka zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās darbības izbeigšanas procesa un to kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Informācija par zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidāciju atrodama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā «UR Reģistri» - «Uzņēmumu reģistrs» - «Kā likvidēt uzņēmumu/Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidācija». Veidlapa «Ziņojums par nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra» ir pieejama VID mājas lapas sadaļā «Veidlapas un iesniegumi» - «Nodokļu maksātāju reģistrācija». Jautājumu un neskaidrību gadījumā VID aicina nodokļu maksātājus zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapas sadaļā «Kontakti».   Lauksaimniecības datu centrs informē LDC atgādina, ka saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" un ES regulu ievērošanu par datu ziņošanu, iesniedzot informāciju datu centrā, par dzīvnieku reģistru, ir jāievēro 7 dienu izpildes termiņš un jāatceras, ka iesniegtā informācija ir spēkā ar tās reģistrēšanas brīdi datu bāzē. Lauksaimniecības Datu Centram paredzētos dokumentus Jūs varat iesniegt:
  • elektroniski ( noslēdzot līgumu par datu ievadi);
  • pa pastu - Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010.
Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, Skrundas novada pašvaldības lauku attīstības konsultante