Informācija par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa atlases procesu

Informācija par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa atlases procesu

Atklāto konkursu uz SIA”SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amatu organizēja Kuldīgas novada pašvaldības izveidotā nominācijas komisija: nominācijas komisijas vadītājs Rimants Safonovs – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors, nominācijas komisijas vadītāja vietnieks Artis Roberts – Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Nellija Kleinberga – Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece, Agnese Buka – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Dace Buķele – Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja, Baiba Mikāla– SIA “Amazone” valdes locekle.

Atklāts konkurss uz SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amatu atkārtoti tika izsludināts 2024. gada 19. martā ar pieteikšanās termiņu līdz 2024. gada 2.aprīlim, publicējot to SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” mājaslapā, Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā. Noteiktajā termiņā tika saņemti trīs pieteikumi.

Konkurss uz vakanto valdes locekļa amatu noritēja trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām valodu prasmei, izglītībai un darba pieredzei.

Atbilstoši atlases noteikumiem konkursa otrajā kārtā bija jāvērtē kandidātu pieredze, stratēģiskais redzējums un profesionālās zināšanas, motivācija ieņemt šo amatu, jāatbild uz nominācijas komisijas jautājumiem. Uz šo kārtu pretendentiem bija jāsagatavo un jāprezentē stratēģiskais redzējums par SIA” SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” darbību un attīstības perspektīvām, svarīgākajām prioritātēm un priekšlikumi to īstenošanai. Uz konkursa finālu jeb trešo kārtu tika izvirzīts viens pretendents.

Konkursa trešajā kārtā tika padziļināti vērtētas pretendenta vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), komandas vadīšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Pēc konkursa trešās kārtas vērtēšanas rezultātiem, nominācijas komisija 03.05.2024. pieņēma lēmumu konkursa finālisti – Evitu Šestakovu – atzīt par nominantu SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amata konkursā un virzīt viņas kandidatūru apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.