Informācija Skrundas jauniešu centra apmeklētājiem!

Informācija Skrundas jauniešu centra apmeklētājiem! Tā kā mūsu kļūst arvien vairāk un esam dažāda vecuma, apmeklējot jauniešu centru, dalīsimies pa vecuma grupām:
  • Pirmdienās un trešdienās JC tiekas jaunieši no 12 gadu vecuma.
  • Otrdienās un ceturtdienās JC mīļi gaidīti bērni jaunāki par 12 gadiem.
  • Piektdienās – brīvais apmeklējums (bez vecuma ierobežojuma).