Informatīvās un atvērto durvju dienas "Sociālajā dienestā"

Informatīvās un atvērto durvju dienas Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" aicina uz informatīvajām un atvērto durvju dienām! Informatīvās dienas:
  • 13.11. Nīkrāces pagasta pārvaldes Atpūtas centrā plkst. 17.00
  • 15.11. Raņķu pagasta pārvaldes aktu zālē plkst. 16.00
  • 27.11. Skrundas KN mazajā zālē plkst. 17.00
  • 29.11. Jaunmuižas pamatskolā plkst. 16.00
  • 30.11. Rudbāržu pagasta pārvaldes aktu zālē plkst. 17.00
Atvērto durvju dienas pie sociālajiem darbiniekiem visā novadā rīkojam no 6. līdz 10. novembrim! Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore