Interneta vietne kā mūsdienīgs mācību palīgmateriāls

Interneta vietne kā mūsdienīgs mācību palīgmateriāls Interneta vietne read2do.eu tiek veidota kā mūsdienīgs mācību palīgmateriāls, kurā tiks ievietota informācija un mācību materiāli mūsdienu jauniešiem saprotamā veidā. Vietne sevī ietvers 8.,9.,10.klašu fizikas un ķīmijas mācību programmas tēmu atspoguļošanu mācību video veidā. Projekta galvenais mērķis ir parādīt jauniešiem, ka skolā iegūtās teorētiskās zināšanas ir noderīgas un tās tiek pielietotas ikdienā. Lai to izdarītu, un saikni starp teoriju un praktisko pielietojumu, atspoguļotu jauniešiem saprotamā valodā, nepieciešams izmantot informācijas tehnoloģijas, animācijas, intervijas un pašus jauniešus. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, aizvien vairāk paveras iespējas veidot mūsdienīgākus un tehnoloģijām atbilstošākus mācību materiālus, kas nenoliedzami ir daudz saistošāki mūsdienu jauniešiem. Veidojot interaktīvus materiālus, kuru tapšanā var piedalīties jaunieši, viņus daudz vairāk motivē interesēties par noteikto tēmu un iedziļināties tajā, kā arī izpētīt to arvien nopietnāk. Projekts tiek īstenots Baltijas valstu ietvaros un tā sadarbības partneri Latvijā ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzija un Ogres 1.vidusskola, Lietuvā - Šiaulių r. Meškuičių gimnazija un Igaunijā - Kärdla Põhikool. Kā pastarpinātie projekta partneri noteikti ir jāatzīmē Skrundas vidusskola, Preiļu 1. pamatskola un Lubānas vidusskola ar kuru sadarbību un skolnieku iesaisti tiek veikti filmēšanas darbi. Biedrības “Vidzmes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do”un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu. Informāciju sagatavoja: Zane Kurme, Read2do projekta koordinatore