Īsteno projektu "Pats savam saimes galdam"

Īsteno projektu Lai radītu ģimenēm papildu iespēju pašu rokām izaudzēt pārtiku savām vajadzībām, Borisa un Ināras Teterevu fonds izveidojis jaunu programmu "Pats savam saimes galdam". No Skrundas novada šai programmā iesaistījušās divas biedrības. Programmā "Pats savam saimes galdam" finansējumu saņēmušas 15 bezpeļņas organizācijas no visas Latvijas. Ģimenes ne tikai audzēs pārtiku sev no dāvināta stādāmā materiāla, bet arī pašas dalīsies ar izaudzēto. Nupat ģimenes tikušas pie stādāmā materiāla. Vairāk stāsta Skrundas TV. Informācijas avots: www.youtube.com