Īstenos projektu "Veselā miesā vesels gars Nīkrāces pagastā!"

Īstenos projektu Šā gada 16. jūnijā no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes tika saņemts apstiprinājums biedrības ”Nīkrācnieki” izstrādātajam projektam ”Veselā miesā vesels gars Nīkrāces pagastā!”. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstāmo projektu skaitā iekļautais biedrības ”Nīkrācnieki” projekts ”Veselā miesā vesels gars Nīkrāces pagastā!” ieguvis finansējumu 14110,11 eiro apmērā. Projekts ir jārealizē līdz 2014.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros Nīkrāces pamatskolas teritorijā tiks uzstādīti pieci āra trenažieri, divi galdu un solu komplekti un atkritumu tvertnes. Sporta koncepcijas iekārtas ir īpaši pielāgotas vecāka gadagājuma ļaudīm, lai tiktu uzturēta laba veselība. Lai gan šie produkti tiek dēvēti par Senioru sportu, tie ir vienlīdz piemēroti arī bērniem rotaļām. Tādējādi Senioru sporta iekārtu laukumi kļūst par tikšanās vietu trīs paaudzēm – no zīdaiņiem līdz vecmāmiņām. Teksts: Ilona Rītiņa, biedrības ”Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētaja, projekta vadītāja