Izdots 2017. gada aprīļa "Skrundas novada" numurs

Izdots 2017. gada aprīļa Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2017. gada aprīļa numurs.   Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas vidusskolas direktora vietniece Signe Grīnberga;
 • Skrundas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”;
 • Aicinām uz Lielo Talku!;
 • Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana projekta "Kurzeme visiem" ietvaros;
 • Skrundas novada domes Dzīvokļu komisija aicina Skrundas novada iedzīvotājus veikt pārreģistrāciju dzīvokļu rindā;
 • Biedrības iesaistās projektos;
 • Veicinās mazo lauku saimniecību konkurētspēju;
 • Var iegādāties marķētu dīzeļdegvielu;
 • Grozījumi Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”;
 • Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”;
 • Skrundas novada domes 2017. gada marta sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par martā paveikto;
 • Pagastu ziņas;
 • Aizvadīta Ģimeņu balle;
 • Tuvojas Skrundas novada svētki;
 • Dzimtsaraksta un bibliotēku ziņas;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists