Izdots "Skrundas novada" 2017. gada novembra numurs

Izdots Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2017. gada novembra numurs. Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte;
 • Aktualizē atkritumu apsaimniekošanas jautājumu;
 • Pagastu ziņas - Nīkrāces un Raņķu pagastos oktobrī paveiktais;
 • Īsumā par adresācijas noteikumiem;
 • Īsumā par Atvērto durvju dienām Sociālajā dienestā;
 • Izsolīs nomas tiesības Dzeldā;
 • Sācies čempionāts volejbolā;
 • Iepazīst sociālos uzņēmumus Armēnijā;
 • Skrundas novada domes 2017. gada oktobra sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem oktobrī;
 • Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā;
 • Zemes fonds novembrī sāks piedāvāt reversās nomas pakalpojumu;
 • Mācās dzīvot veselīgi;
 • Bibliotēku ziņas;
 • Jaunieši pulcējās uz pirmo galda hokeja nodarbību;
 • Svecīšu vakari Skrundā un novadā;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.   Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste