Izdots "Skrundas novada" 2018. gada aprīļa numurs

Izdots Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada aprīļa numurs. Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā deputāte un Nīkrāces Veselības punkta ārsta palīdze Inese Ivāne;
 • Pilnveido sociālos pakalpojumus;
 • No 1. aprīļa arī maznodrošinātie ar ienākumiem zem 188 EURO varēs saņemt ES atbalstu;
 • Aizvadītas ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem;
 • Ziņas īsumā - Skrundas komunālās saimniecības informācija, LĢIA veiks lauku apsekošanu, Skrundas  jauniešu diena 2018;
 • Pagastu ziņas - Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos paveiktais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem martā;
 • Lielā Talka 28. aprīlī;
 • Informācija lauksaimniekiem;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 29. marta domes sēdē lemtais;
 • Saistošie noteikumi 2018. gada 29. martā Nr. 4/2018 Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 "Skrundas novada pašvaldības nolikums";
 • Skrundas novada domes sastāvā izmaiņas;
 • Tuvojas Skrundas novada svētki;
 • Marts Skrundas vidusskolā;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Bibliotēku ziņas;
 • Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes;
 • Par strādājošo izglītības iespējām;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Lepojamies!
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT. Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste