Izdots "Skrundas novada" 2018. gada februāra numurs

Izdots Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada februāra numurs. Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece;
 • Pieņemts 2018. gada budžets;
 • Skrundā jauns un moderns depo;
 • Valsts policija brīdina;
 • Informācija lauksaimniekiem;
 • Konkurss "Labākais sociālais darbinieks 2017";
 • Skrundas komunālā saimniecība ziņo;
 • Biedrība "Darīsim paši!" izsludina projektu pieteikumu konkursu;
 • Pagastu ziņas - Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos paveiktais;
 • Atskats uz Skrundas vidusskolas dalību Erasmus+ projektā;
 • Saistošie noteikumi 2017. gada 26. oktobrī Nr. 9/2017 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”;
 • Saistošie noteikumi 2017. gada 26. oktobris Nr.11/2017 "Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem";
 • Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”;
 • Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”;
 • Saistošie noteikumi Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem decembrī un janvārī;
 • Skrundas novada domes 2017. gada 28. decembra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 25. janvāra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžets un speciālais budžets;
 • Skrundas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem iesniegumus;
 • Februāris Skrundas jauniešu centrā;
 • Bibliotēku ziņas;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada atklāto ziemas sporta spēļu kalendārs;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Skolu ziņas.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.   Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste