Izdots "Skrundas novada" 2018. gada marta numurs

Izdots Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada marta numurs. Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā Justīne Knopkena;
 • Projekti izglītībā - nozīmīgs atbalsts;
 • Skrundas novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs informē par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu;
 • Deputāti, pašvaldības un iestāžu vadītāji tiksies ar iedzīvotājiem;
 • Ziņas īsumā - mobilā diagnostika, apmācības pusaudžu vecākiem, deputāti dāvina grāmatas, Lieldienas Skrundā;
 • Skolas un PII "Liepziediņš" atskatās uz februāra notikumiem;
 • Pagastu ziņas - Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos paveiktais;
 • Saistošie noteikumi 2017. gada 26. oktobrī Nr. 10/2017 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā";
 • Skrundas novada domes 2018. gada 22. februāra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem februārī;
 • Pārmaiņas bija nepieciešamas jau sen;
 • Informācija no SIA "Skrundas komunālā saimniecība";
 • Informācija par traktortehnikas ikgadējo tehnisko apskati;
 • Igaunijas simtgadē sveic sadraudzības pilsētu Peltsamā;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Bibliotēku ziņas;
 • Pateicas brīvprātīgā darba veicējiem;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT. Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste