Izdots "Skrundas novada" 2018. gada novembra numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada novembra numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas vidusskolas VAM 12. klases skolniece, jaunsardze Samanta Seņķo;
 • Paldies par godam padarīto - Goda balvas un Pateicības rakstu saņēmēji;
 • Informācija par Latvijas simtgades pasākumiem Skrundā;
 • Ziņas īsumā: Iniciatīva "Latvijas skolas soma"; labdarības pasākums "Eņģeļi pār Latviju"; Veselībai; Smeļas iedvesmu;
 • Pagastu ziņas - Raņķos un Nīkrācē paveiktais;
 • Notikumi Skrundas vidusskolā;
 • Informācija iedzīvotājiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
 • AS "Sadales tīkls" turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Skrundas novadā;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 25. oktobra domes sēdē lemtais;
 • Saistošie noteikumi Nr. 7/2018 Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem oktobrī;
 • Pašvaldības pārstāvji klātienē vērtē paveikto uzņēmējdarbības laukumā;
 • Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti;
 • Skrundas un Aizputes jaunsargu vienības piedalās nometnē Kazdangā;
 • Bibliotēku ziņas novembrim;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.