Izdots "Skrundas novada" 2018. gada oktobra numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada oktobra numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele;
 • Iespēja dzīvot veselīgāk - ikvienam;
 • Visa pamatā būs savstarpēja vienošanās;
 • Ziņas īsumā: Aicina uzturā nelietot Rudbāržu avota ūdeni; Par atteikšanos sniegt asenizācijas pakalpojumus; Kad tiek pieslēgta apkure; Par čempionātu volejbolā vīriešiem; Septembris Nīkrāces jauniešu centrā; 
 • Pagastu ziņas - Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos paveiktais;
 • P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs“ informē;
 • Attīstības nodaļas informācija par vasaras sezonā paveikto;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 27. septembra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas vidusskola ziņo;
 • Skrundas komunālās saimniecības ziņas;
 • Skrundas novada pašvaldības AN "Valtaiķi" aicina darbā sociālo darbinieku un krāšņu kurinātāju;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem septembrī;
 • Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai;
 • Paziņojums par siltumenerģijas apgādes tarifa izmaiņām Skrundā un Rudbāržu ciemā;
 • Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi;
 • Bibliotēku ziņas oktobrim;
 • Rally Liepāja posma laikā ierobežojumi arī Skrundas novadā;
 • Oktobra sākumā Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi atklāj 2018./2019. gada sezonu;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Apsveikums Skolotāju dienā;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.