Izdots "Skrundas novada" 2018. gada septembra numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2018. gada septembra numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Nīkrāces pamatskolas Ekoskolas koordinatore Mārīte Vanaga;
 • "Liepziediņš" gatavojas rekonstrukcijai;
 • Publicēts autobusu kustības grafiks bērnu nogādāšanai izglītības iestādēs;
 • Ziņas īsumā: Nīkrāces Saieta namā pieņems sociālais darbinieks; 22. septembrī aicina sportot "Spēka dienā 2018", kā arī piedalīties Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs, aicinājums nekustamo īpašumu saimniekiem, kā rī tiem, kas meklē mājvietu Skrundas novadā, Skrundas Bērnu bibliotēkā tiksies ar rakstniekiem, Jaunsargu sacensības Zviedrijā; 
 • Pagastu ziņas - Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos paveiktais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūlijā un augustā;
 • SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē par projektu "Siltumtrases rekonstrukcija Skrundas pilsētā";
 • Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 26. jūlija domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 23. augusta domes ārkārtas sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 30. augusta domes sēdē lemtais;
 • Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā;
 • Par meliorācijas sistēmu;
 • Aicina Skrundas un Skrundai tuvējo apkaimju iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām;
 • Diskutē par poligona "Mežaine" nākotni;
 • Bibliotēku ziņas;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Pateicība.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.