Izdots "Skrundas novada" 2019. gada februāra numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2019. gada februāra numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada domes deputāts Aldis Zalgauckis;
 • Apstiprināts 2019. gada budžets;
 • Pārvietoti šķirošanas konteineri;
 • Ziņas īsumā: Izsola nekustamo īpašumu; Konsultācijas lauksaimniekiem; Mobilā diagnostika; Februāris - onkoloģijas mēnesis; Lepojamies;
 • Raņķu pagastā paveiktais;
 • Notikumi Skrundas vidusskolā;
 • Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām;
 • Tiks paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks;
 • "Liepziediņa" pārbūve rit pilnā sparā;
 • Biedrība "Darīsim paši" izsludina projektu pieteikumu konkursu;
 • Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai;
 • Skrundas novada 7. atklātās ziemas sporta spēles ir klāt;
 • Saistošie noteikumi Nr. 10/2018 "Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību";
 • PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2018 „Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem 2018. gada decembrī un 2019. gada janvārī;
 • Valsts ieņēmumu dienests informē;
 • Arī 2019. gadā bērniem pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret ērču encefalītu;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 13. decembra domes ārkārtas sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2018. gada 27. decembra domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2019. gada 31. janvāra domes sēdē lemtais;
 • CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai;
 • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā;
 • Skrundas novada domē ierīkots rotaļu stūrītis bērniem;
 • Bibliotēku ziņas februārim;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina uz Ģimeņu vakaru;
 • Pateicība;
 • “Zaļie sertifikāti” arī Skrundas novada uzņēmējiem.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.